ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

ВСТУП

УРОК 1. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ


Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕМА 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 2. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

УРОК 3. РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІДНОСНО ГОДИННИХ ПОЯСІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УРОК 4. СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ. ЛІТЕРАТУРНІ ТА ІНШІ ТВОРИ З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

УРОК 5. ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ

УРОК 6. ВІДОБРАЖЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

УРОК 7. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

УРОК 8. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

УРОК 9. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ

УРОК 10. ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 11. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *


РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ

УРОК 12. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ

ТЕМА 2. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА

УРОК 13. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ТЕМА 3. РЕЛЬЄФ. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА

УРОК 14. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ

УРОК 15. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА

ТЕМА 4. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ

УРОК 16. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

УРОК 17. РУДНІ ТА НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

УРОК 18. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

УРОК 19. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *

ТЕМА 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ

УРОК 20. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ

УРОК 21. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

УРОК 22. ПОГОДА. ПРОГНОЗ ПОГОДИ

УРОК 23. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ЗНАЧЕННЯ КЛІМАТУ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ТЕМА 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ

УРОК 24. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

УРОК 25. НАЙБІЛЬШІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

УРОК 26. ОЗЕРА, ЛИМАНИ, ВОДОСХОВИЩА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

УРОК 27. ПІДЗЕМНІ ВОДИ. БОЛОТА. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

ТЕМА 7. ҐРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 28. ҐРУНТИ І ЇХ ПОШИРЕННЯ

УРОК 29. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

ТЕМА 8. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ

УРОК 30. РОСЛИННІСТЬ

ТЕМА 9. ТВАРИННИЙ СВІТ

УРОК 31. ТВАРИННИЙ СВІТ

УРОК 32. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *


РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 1. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

УРОК 33. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

ТЕМА 2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

УРОК 34. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 3. ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

УРОК 35. ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

ТЕМА 4. ЗОНА ЛІСОСТЕПУ

УРОК 36. ЗОНА ЛІСОСТЕПУ

ТЕМА 5. ЗОНА СТЕПУ

УРОК 37. ЗОНА СТЕПУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

УРОК 38. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

ТЕМА 7. КРИМСЬКІ ГОРИ

УРОК 40. КРИМСЬКІ ГОРИ

УРОК 41. ПРИРОДНІ ОБЛАСТІ, ОХОРОНА ПРИРОДИ КРИМСЬКИХ ГІР

ТЕМА 8. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МОРІВ, ЩО ОМИВАЮТЬ

УРОК 42. ЧОРНЕ МОРЕ

УРОК 43. АЗОВСЬКЕ МОРЕ

УРОК 44. ПІДСУМКОВИЙ УРОК *


РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

ТЕМА 1. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

УРОК 45. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

УРОК 46. АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

УРОК 47. ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

УРОК 48. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

УРОК 49. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

УРОК 50. ПІДСУМКОВИЙ УРОК


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити