Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (7 годин)

ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

Урок № 10 Географічне положення країни. Фізико-географічне положення України. Практична робота 2 «Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах».

Мета уроку: навчальна: формувати знання учнів про види географічного положення країни, основні риси фізико-географічного положення України; підвести учнів до розуміння відмінностей між фізико-географічним, економіко-географічним та політико-географічним положенням країни; формувати уміння визначати особливості географічного положення країни за заданим алгоритмом; розвивальна: розвивати вміння самостійно працювати та здобувати знання; удосконалювати уміння діяти за заданим алгоритмом; розвивати уміння узагальнювати послідовність виконання операцій і дій, що ведуть до шуканого результату; виховна: виховувати уміння працювати в групах, комунікативні здібності, толерантність, уміння відстоювати власну точку зору та слухати інших.

Обладнання: підручник, фізична карта Євразії (світу), фізична карта України, атлас, роздавальний матеріал із планом характеристики різних видів географічного положення країни, контурні карти, кольорові олівці.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: розрізняти фізико-, економіко-, політико-географічне положення держави; називати особливості фізико-географічного положення України.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Дидактична гра «Так або ні?»

Визначте, чи правильні твердження.

1. Основними елементами політичної карти є материки та океани.

2. Формування політичної карти світу завершилося наприкінці XX ст.

3. Більшість країн світу є монархіями.

4. Адміністративні одиниці унітарних держав мають певну політичну самостійність.

5. Сьогодні спостерігається тенденція до зменшення кількості держав на політичній карті світу.

6. Середньовічний період формування політичної карти охоплює V—XV ст.

7. Україна є республікою, унітарною державою.

8. Політична карта постійно змінюється.

9. Розпад СРСР є якісною зміною на політичній карті.

10. У конституційних монархіях вся влада зосереджена в руках однієї людини.

11. Кількість колоній на політичній карті в останній період розвитку зменшилася.

12. Ватикан с теократичною монархією.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Сьогодні ви дізнаєтеся про складові географічного положення, навчитеся виявляти та аналізувати наслідки їх впливу на формування природних комплексів, розміщення населення та його господарську діяльність.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види географічного положення (с. 44)

ü  Розповідь учителя

2. Фізико-географічне положення України (с 45)

ü  Робота в групах

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Практична робота 2 (початок)

1. Проведіть на контурній карті України лінію державного кордону.

2. Позначте та підпишіть на контурній карті крайні точки України, географічні центри України та Європи.

3. Позначте та підпишіть назви морів, що омивають Україну, елементи берегової лінії: острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку.

4. Визначте протяжність території країни із півночі на південь та із заходу на схід у градусах і кілометрах.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Застосовуючи досвід минулого року, сьогодні ви визначали фізико-географічне положення нашої країни. Тепер у вас є загальне уявлення про особливості природних умов України, що обумовлені її географічним положенням. На наступному уроці отримані уміння стануть вам у пригоді для виявлення особливостей економіко- та політико-географічного положення України.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 9 (с. 44—45) підручника.

2. Завершіть виконання завдань практичної роботи.

3. Проведіть дослідження «Порівняльна оцінка фізико-географічного положення України з країнами світу (2—3 на вибір)» (скористайтеся планом у підручнику).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити