Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (7 годин)

ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

Урок № 11 Економіко-географічне та політико- географічне положення України.

Мета уроку: навчальна: формувати знання учнів про економіко-географічне та політико- географічне положення України; сприяти розумінню впливу географічного положення України на її економічний розвиток; вдосконалювати уміння виявляти та аналізувати риси географічного положення України, порівнювати їх із географічним положенням інших країн світу; розвивальна: розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; удосконалювати уміння діяти за заданим алгоритмом; розвивати уміння узагальнювати послідовність виконання операцій і дій, що ведуть до шуканого результату; виховна: виховувати уміння працювати в групах, комунікативні здібності, толерантність, уміння відстоювати власну точку зору, уміння слухати інших.

Обладнання: підручник, політична карта світу, політична карта Європи, атлас, роздавальний матеріал із планом характеристики різних видів географічного положення країни, контурні карти, кольорові олівці.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: розрізняти фізико-, економіко-, політико-географічне положення держави; називати особливості економіко- та політико-географічного положення України.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Бліцопитування

1. Про які складові географічного положення ви дізналися на минулому уроці?

2. Пригадайте план характеристики фізико-географічного положення країни.

3. Яке місце на материку Євразія займає територія України?

4. Покажіть і назвіть крайні точки України.

5. Де розташований географічний центр України?

6. Як фізико-географічне положення України впливає на особливості її природних умов?

ü  Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє виконання дослідження «Порівняльна оцінка фізико-географічного положення України з країнами світу».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Важливими складовими географічного положення країни також є її економіко-географічне та політико-географічне положення. Ще стародавні мудреці у своїх працях аналізували та доводили вплив географічних чинників на заняття населення, економічний розвиток країн, наголошували на важливості добросусідських відносин.

У сучасних умовах ступінь взаємозалежності держав у політичному, економічному, соціальному, культурному та інших аспектах зростає. Україна як молода держава, що з'явилася на політичній карті світу наприкінці XX ст., має це враховувати та реалізовувати в зовнішній політиці такі правила поведінки, які відповідають її національним інтересам.

Тому дослідження чинників географічного положення України, що кардинально впливають на її економічний розвиток та політичну стабільність, є дуже актуальним.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Економіко-географічне положення України (с. 46)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

2. Політико-географічне положення України (с. 47)

ü  Розповідь учителя

3. Геополітика (с.43)

ü  Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Практична робота 2 (завершення)

1. Проведіть на контурній карті «Україна на карті Європи» лінію державного кордону України, підпишіть назви країн, із якими вона межує.

2. Підкресліть назви країн-сусідів, які є членами ЄС та НАТО.

ü  Дослідження «Порівняльна оцінка економіко-географічного та політико-географічного положення України з країнами світу»

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Отже, виконавши завдання уроку, ви дійшли висновків про наявність багатьох рис географічного положення, що можуть забезпечити економічний добробут України. Водночас на сучасному етапі існує низка проблем, які можна розв'язати через геополітичні питання.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 9 (с. 46—49) підручника.

2. Складіть чотири запитання за темою «Географічне положення України» і запишіть їх на окремому аркуші.

3. Творче завдання (за бажанням). Опишіть уявну державу з ідеальним, на ваш погляд, географічним положенням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити