Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (7 годин)

ТЕМА 2.ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Урок № 12 Формування території України.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати та розширити знання учнів про адміністративно-територіальний устрій України; ознайомити з історичними подіями XX ст., під час яких відбувалося формування державної території України; вдосконалювати практичні уміння працювати з картою «Адміністративно-територіальний устрій»; сприяти розумінню проблем і шляхів удосконалення сучасного адміністративного устрою України; розвивальна: формувати науковий світогляд, розуміння важливості свідомого володіння системою знань про адміністративно-територіальний устрій країни, необхідних у повсякденному житті; виховна: виховувати національний патріотизм, любов до України. Обладнання: підручник, атлас, карта «Адміністративно-територіальний устрій України».

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати та показувати на карті адміністративно-територіальні одиниці, пояснювати особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України; характеризувати проблеми і шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Тестові завдання

1. Укажіть, у яких півкулях розташована територія України.

А Західній і Північній

Б Східній і Північній

В Західній і Південній

Г Східній і Південній

2. Де розташована найвіддаленіша від Північного полюса точка України?

А поблизу села Грем'яч

Б поблизу села Мар'янівка

В поблизу міста Чоп

Г на мисі Сарич

3. Із якою країною Україна має найдовший кордон?

А із Росією

Б із Польщею

В із Білоруссю

Г із Румунією

4. Укажіть площу території України.

А 6,037 тис. км2

Б 60,37 тис. км2

В 603,7 тис. км2

Г 6037 тис. км2

ü Перевірка домашнього завдання

Учні обмінюються аркушами зі складеними вдома запитаннями, вчитель проводить вибіркове усне опитування.

ü Бліцопитування

1. Пригадайте з курсу історії, які державні утворення існували в межах сучасної території України в минулі часи.

2. Які складові частини має державна територія?

3. До складу яких держав у минулі століття входила територія України?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Матеріальною основою та одним з атрибутів будь-якої держави є її територія. Втрата державної території веде до втрати державності. Державна територія сучасної України формувалася протягом тривалого часу. Століттями український етнос був розділений кордонами інших держав.

У XX ст. українська земля та її народ винесли на собі страшний тягар двох світових війн. Україна стала буфером і полем бою між двома імперіями, які прагнули світового панування.

Розглянемо детальніше, які територіальні зміни призвели до формування сучасного кордону України, як розвивалася система адміністративно-територіального поділу нашої країни, перспективи його подальшого реформування.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зміни меж та адміністративно-територіального устрою України у XX ст. (с 50)

ü Розповідь учителя

2. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України (с. 52)

ü Розповідь учителя

3. Проблеми та шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою (с.52)

ü Запитання

ü Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Картографічний практикум

Знайдіть та покажіть на карті «Адміністративно-територіальний устрій України»:

1) області, що мають прикордонне положення; 2) області, що мають вихід до моря; 3) області, що межують лише з областями України; 4) області, назви яких не походять від назв їхніх обласних центрів; 5) свою область та її сусідів.

ü Проблемне запитання

Як ви вважаєте, для чого потрібні знання про адміністративно-територіальний устрій держави?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Як бачимо, сучасні межі України та її адміністративно-територіальний устрій є підсумком тривалої історії. Лише протягом минулого століття територія України неодноразово ділилася між різними державами. У 1991 р. відбулася видатна подія, коли Україна стала незалежною країною із великою та багатою державною територією. Наше завдання — берегти свою незалежність, шукати шляхи ефективного управління своєю державою. (Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 10 підручника.

2. Позначте на контурній карті межі областей та підпишіть їхні назви.

3. Дізнайтеся, коли була створена наша область (район), як відбувається об'єднання територіальних громад у нашій області.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити