Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (7 годин)

ТЕМА 3. УКРАЇНА НА КАРТІ ГОДИННИХ ПОЯСІВ

Урок № 13 Україна на карті годинних поясів.

Мета уроку: навчальна: сформувати знання про різні види часу, що існують у міжнародній системі його відліку; положення України щодо годинних поясів; ознайомити з картою «Годинні пояси» та прийомами роботи з нею; сформувати первинні практичні уміння визначати місцевий та поясний час; розвивальна: розвивати уміння працювати з мультимедійною презентацією, аналізувати інформацію, робити висновки, висловлювати власну думку; формувати розуміння важливості володіння системою знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті; виховна: виховувати уважність, працелюбність; сприяти розвитку вміння долати труднощі.

Обладнання: підручник, карта «Годинні пояси», карта «Адміністративно-територіальний устрій України», атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати відмінності між поняттями «місцевий час» та «поясний час»; наводити приклади та характеризувати регулювання системи відліку часу в країнах світу та Україні; визначати поясний час за картою «Годинні пояси».

Хід уроку

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Картографічний тренінг

Учитель (або один з учнів) показує на карті «Адміністративно-територіальний устрій України» області, учні називають їх.

ü  Перевірка домашнього завдання

Учні вибірково виступають з інформацією про історію створення своєї області, району.

ü  Бліцопитування

1. Що таке географічне положення об'єкта?

2. Які складові географічного положення вам відомі?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Запитання

1. Як ви вважаєте, чи існує зв'язок між географічним положенням країни та відліком часу на її території?

2. Від чого це залежить та як проявляється?

3. Які природні явища лежать в основі відліку часу?

(Учні висловлюють припущення.)

ü  Вступне слово вчителя

Дійсно, існує чимало сфер діяльності людей, де час відіграє важливу роль, коли від точного часу навіть залежить безпека людей. Це стосується розкладів руху потягів, авіарейсів, міжміських автобусів тощо. Це стосується і зручності користування програмами теле- і радіопередач, мобільними телефонами та іншими засобами зв'язку.

Із географічним положенням країни та розмірами території пов'язане її положення щодо так званих годинних поясів.

Отже, сьогодні ви дізнаєтеся, як у світі відбувається відлік часу, яке місце в цій системі належить Україні. Для здійснення нашого дослідження вам знадобляться знання про добовий рух Землі.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Місцевий час (с. 54)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

2. Поясний час (с 55)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

3. Час на території України (с 57)

ü  Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Тестові завдання

1. Час на певному меридіані в певний момент називають:

А поясним         

Б місцевим        

В літнім             

Г зимовим

2. Різниця в часі між меридіанами залежить від:

А відстані до екватора         

Б відстані між ними

В відстані до полюсів           

Г відстані від Сонця

3. Скільки годинних поясів виділяють у системі відліку часу?

А 3                    

Б 12                  

В 24                  

Г 25

4. Лінія зміни дат проходить:

А 180°-м меридіаном           

Б нульовим меридіаном

В екватором

Г Північним тропіком

5. Час у межах одного годинного поясу називають:

А місцевим        

Б поясним         

В сонячним       

Г місячним

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Після сьогоднішнього уроку ви легко обчислите найбільш доцільний час для                                                                         27 привітання своїх друзів, що живуть, наприклад, у США або Канаді. Також ви зможете пояснити, чому, прибувши з України на відпочинок до Туреччини або Єгипту, не потрібно переводити стрілки годинника. А якщо у когось ще виникають утруднення з визначенням поясного та місцевого часу, то виконання практичних завдань на наступному уроці допоможе вам їх подолати.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 11 підручника.

2. Визначте довготу нашого населеного пункту та обчисліть різницю у місцевому часі між ним та Лондоном.

3. Здійсніть власне дослідження: сплануйте маршрут мандрівки трьома-чотирма країнами світу та визначте різницю в часі в кожній із них порівняно з київським.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити