Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Урок № 16 Загальні риси рельєфу України.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про рельєф та сили, що беруть участь у його формуванні; сформувати загальні уявлення про особливості розташування основних форм рельєфу на території України; удосконалити практичні уміння працювати з фізичною картою України; розвивальна: розвивати просторове уявлення, увагу, пам'ять, розумову активність, пізнавальний інтерес; виховна: виховувати зацікавленість темою; розвивати самостійність.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас, картонні шаблони території України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати основні форми земної поверхні, знаходити та показувати на фізичній карті України височини, низовини, гори.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Сьогодні ми з вами розпочинаємо роботу над розділом «Природні умови і ресурси України». Це найбільша за кількістю навчальних годин частина нашого курсу. Вона поділяється на теми, першою з яких є «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси».

Як ви вважаєте, чому всі названі природні компоненти об'єднані в одну тему? (Учні висловлюють припущення.)

Спочатку ознайомимося із загальними особливостями будови поверхні нашої країни.

(Учитель привертає увагу учнів до фізичної карти України.)

Розглянувши фізичну карту України, ми побачимо, наскільки різноманітним є її рельєф: від Полісся до Чорного й Азовського морів простяглися її неозорі рівнини, на заході піднялися гірські масиви Карпат, на півдні — Кримські гори. І кожна з форм рельєфу має характерні особливості, оскільки формувалася вона протягом багатьох геологічних епох під впливом могутніх внутрішніх та зовнішніх сил Землі, що взаємодіяли між собою. Останніми «скульпторами», які створили сучасний рельєф, були неотектонічні рухи, зледеніння, ерозійна робота вітру та води і, нарешті, діяльність людини.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Що таке рельєф?

2. Які основні форми рельєфу вам відомі?

3. Якими способами позначаються на фізичній карті рівнини? гори?

4. Які сили впливають на формування рельєфу? (Відповідь на це запитання потрібно оформити у вигляді схеми у зошитах.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Про що розповідає фізична карта України (с.61)

ü Практичні завдання

2. Загальний план будови поверхні (с.62—63)

ü Розповідь учителя

ü Практичне завдання

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Картографічний тренінг

Учитель показує на карті основні форми рельєфу України, учні їх називають.

ü Бліцопитування

1. Які основні форми рельєфу переважають на території України?

2. У яких частинах України розташовані рівнини, а в яких гори?

3. Яка частина України відносно долини Дніпра вища за абсолютними висотами?

4. Яким фахівцям необхідні знання про особливості рельєфу території?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Територія України характеризується різноманітним рельєфом, особливістю якого є переважання рівнинної поверхні (низовини та височини).

Така особливість рельефу України є дуже сприятливою для життя та господарської діяльності людей. На наступному уроці ви дізнаєтеся, якими причинами обумовлене формування основних форм рельефу в межах нашої країни.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 12 підручника.

2. Позначте на контурній карті основні форми рельефу України.

3. Дізнайтеся, у межах яких форм рельефу розташована наша область, населений пункт.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити