Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Урок № 17 Тектонічна будова. Практична робота 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв'язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України» (початок).

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про внутрішню будову земної кори; сформувати знання про особливості тектонічної будови України; вдосконалити практичні уміння та навички роботи з картами атласу у пошуках зв'язків між тектонічними структурами та рельєфом; розвивальна: розвивати уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; розвивати вміння працювати самостійно; виховна: виховувати зацікавленість темою, прагнення самостійно здобувати нові знання.

Обладнання: підручник, фізична карта України, тектонічна карта України, атлас, ламінована контурна карта, маркери.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати та показувати на карті основні тектонічні структури в межах України; встановлювати зв'язок між рельєфом і тектонічними структурами; розкривати зміст понять «платформа», «щит», «плита», «область складчастості».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Картографічний практикум

1. Учитель (або один з учнів) показує на карті основні форми рельефу України, учні їх називають.

2. Біля дошки із ламінованою контурною картою один з учнів підписує височини України, другий — низовини.

ü Перевірка домашнього завдання

Учні відповідають на запитання: «У межах яких основних форм рельєфу розташована наша область, населений пункт?».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Ми вже пригадували, що у формуванні рельєфу беруть участь зовнішні та внутрішні сили. У 7 класі під час вивчення рельефу материків із метою пояснення розташування основних форм рельефу ми зверталися до тектонічної карти.

Аналіз тектонічної карти України та знання про тектонічну будову території допоможуть вам знайти відповідь на запитання: чому певні частини території характеризуються переважно низовинним рельєфом, інші — височинним, а окремі — гірським?

Для цього слід пригадати, що вивчає наука тектоніка, назви основних тектонічних структур, зв'язки між тектонічною будовою й розташуванням основних форм рельєфу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Основні тектонічні структури (с 66)

ü Запитання

ü Розповідь учителя

ü Запитання

2. Тектонічна карта України (с. 66)

ü Практичне завдання

ü Розповідь учителя

3. Зв'язок тектонічних структур і рельєфу (с.67—68)

ü Практична робота

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Бліцопитування

1. Що вивчає наука тектоніка?

2. Що таке платформа? рухливий пояс?

3. Які типи платформних структур розрізняють за потужністю осадового чохла?

4. Які форми рельєфу можуть відповідати щитам? плитам?

5. Яку інформацію ви дізналися з карти тектонічної будови України?

6. Як особливості тектонічної будови України відображені в її рельєфі?

7. У межах яких тектонічних структур розташована ваша місцевість? Які форми рельєфу їм відповідають?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя 

Дослідження тектонічної будови та аналіз тектонічної карти допомогли вам реалізувати завдання уроку — виявити та пояснити зв'язок у розміщенні основних форм рельефу на території України.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 13 підручника.

2. На контурній карті, де були позначені основні форми рельєфу України, обведіть олівцем межі основних тектонічних структур та скорочено підпишіть їхні назви.

3. Творче завдання (за бажанням). Складіть повідомлення про найбільш сейсмічно небезпечні райони України.

4. Складіть по три запитання за тектонічною картою України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити