Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Урок № 23 Підсумковий урок за темою «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси».

Мета уроку: навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченою темою; вдосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних типів; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, ступінь оволодіння відповідними уміннями, формування навичок; розвивальна: розвивати уміння самостійно контролювати свій час, самостійно оцінювати правильність виконання завдань, вносити корективи за необхідністю; виховна: виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень.

Обладнання: аркуші із завданнями контрольної роботи.

Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь і навичок (письмова контрольна робота).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Вступне слово вчителя

Перша тема у розділі «Природні умови і ресурси України» складалася з декількох частин, а саме: рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. Пригадайте, що ви дізналися та чого навчилися за цей час.

III. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ü Завдання з вибором однієї правильної відповіді (по 1 балу)

1. Укажіть найвищу позначку рівнинної частини України.

А Говерла

Б Берда

В Камула

Г Могила-Мечетна

2. Яка рівнина розташована на Правобережжі Дніпра?

А Придніпровська височина

Б Придніпровська низовина

В Полтавська рівнина

Г Приазовська височина

3. Укажіть назву структурного елемента платформи, в який фундамент глибоко занурений та перекритий потужним осадовим чохлом.

А щит

Б ярус

В горст

Г плита

4. Який учений уперше описав поклади залізної руди у районі Криворізького басейну?

А В. Бондарчук

Б В. Вернадський

В П. Тутковський

Г В. Зуєв

5. Укажіть родовище, в якому зосереджені найбільші у світі запаси горючих сланців.

А Нікопольське

Б Іршанське

В Павлівське

Г Бовтиське

ü Завдання на встановлення відповідності (2 бали, по 0,5 балу за кожну правильну відповідність)

6. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу.

1

Дніпровсько-Донецька западина

А

Середньоруська височина

2

Донецька складчаста споруда

Б

Придніпровська низовина

3

Воронезький масив

В

Північнокримська низовина

4

Український щит

Г

Приазовська височинад

Донецька височина

ü Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих (3 бали)

7. Виберіть три форми рельєфу, які належать до антропогенних.

1 терикони

2 зсуви

3 річкові долини

4 насипи

5 степові блюдця

6 кар'єри

7 балки

ü Географічна задача (2 бали)

8. За допомогою карти «Мінерально-сировинні ресурси» в атласі та масштабу обчисліть приблизну протяжність (у км) із півночі на південь найбільшого залізорудного басейну України.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторіть матеріал теми 1.

2. Підготуйте картонний шаблон території України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити