Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

Урок № 24 Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про основні кліматотвірні чинники; сформувати загальні уявлення про прояв кліматотвірних чинників на території України; удосконалювати практичні уміння та навички працювати з картами атласу; розвивальна: формувати науковий світогляд, розуміння важливості оволодіння системою знань, навичок і умінь, необхідних для подальшого вивчення теми; виховна: виховувати уважність, працелюбність, інтерес до вивчення теми.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас, картонний шаблон території України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати основні кліматотвірні чинники та пояснювати їх дію, характеризувати особливості розподілу сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Наступний природний компонент, особливості якого ви вивчатимете протягом подальших уроків, впливає на рельєф, поверхневі та підземні води, розвиток рослинності, поширення та поведінку тварин; від нього значною мірою залежать умови життя, господарської діяльності, відпочинку і навіть настрій людей.

Що ж це за природний компонент? (Учні висловлюють припущення.)

Клімат— багаторічний режим погоди, що властивий для певної місцевості. Під час вивчення теми ви будете досліджувати особливості формування клімату в межах території нашої країни. Кліматичні умови будь-якої території залежать від взаємодії певних кліматотвірних чинників. Тому спочатку слід пригадати основні кліматотвірні чинники та визначити їх прояв на території України.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Бліцопитування

1. Які кліматотвірні чинники вам відомі з курсу 7 класу?

2. У якому кліматичному поясі розташована територія України?

3. Що таке повітряні маси? циркуляція атмосфери?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Сонячна енергія (с. 90)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

ü  Робота з картою

2. Циркуляція атмосфери на території України (с. 92)

ü  Розповідь учителя

ü  Запитання і завдання

ü  Розповідь учителя

3. Атмосферні фронти (с. 93)

ü  Розповідь учителя

4. Циклони та антициклони (с. 93)

ü  Розповідь учителя

5. Вплив на клімат підстилаючої поверхні (с. 94)

ü  Робота з підручником

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Запитання

1. Що таке сонячна радіація? Від чого залежать показники сонячної радіації?

Як змінюється кількість сонячної радіації на території України?

2. Які типи повітряних мас мають значний вплив на формування клімату України?

3. Що таке атмосферні фронти? Якими вони бувають?

4. Які особливості погоди пов'язані з проходженням циклонів та антициклонів?

5. Яку роль відіграє рельеф України у формуванні клімату?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Сьогодні ви зробили перший крок у вивченні особливостей клімату України.

Знання та уміння, отримані на уроці, стануть вам у пригоді на наступному уроці. На нас чекає дослідження результатів прояву кліматотвірних чинників — різноманітних кліматичних показників.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ                                     

1. Опрацюйте § 19 підручника.

2. Накресліть у зошиті схеми циклону та антициклону, запишіть ознаки погоди, які з ними пов'язані.

3. Складіть чотири завдання за матеріалом параграфа і запишіть їх на аркуші.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити