Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

Урок № 26 Регіональні відмінності клімату. Практична робота 6 «Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм».

Мета уроку: навчальна: сформувати знання учнів про регіональні відмінності клімату в межах України; актуалізувати та вдосконалити практичні уміння та навички роботи з кліматичною картою та кліматичними діаграмами; формувати уміння самостійно встановлювати особливості клімату різних регіонів України; розвивальна: удосконалювати уміння діяти за заданим алгоритмом, працювати в групах, розподіляти обов'язки та час; розвивати уміння визначати послідовність виконання операцій і дій, що ведуть до шуканого результату; виховна: розвивати самостійність, критичне ставлення до результатів власної діяльності; виховувати комунікативність, уміння відстоювати власну точку зору, поважати думку інших.

Обладнання: підручник, фізична карта України, кліматична карта України, атлас, аркуші із завданнями практичної роботи.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати річний розподіл кліматичних показників у межах України; порівнювати особливості зволоження в різних частинах України, кліматичні умови своєї місцевості з іншими регіонами.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Які кліматичні показники ви досліджували на минулому уроці?

2. Як розподіляються територією України температура та опади?

3. Під впливом яких повітряних мас перебуває територія України?

4. Які відомості та за допомогою яких умовних позначень можна отримати з кліматичної карти?

5. Яку інформацію про клімат надає кліматична діаграма? роза вітрів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Як відомо, майже на всій території України панує помірно континентальний клімат. Проте аналіз кліматичних показників на минулому уроці показав помітні відмінності їх розподілу в різних частинах країни. Чим, на вашу думку, це обумовлено? (Учні висловлюють припущення.)

Дійсно, значні розміри нашої країни та неоднорідна поверхня спричинюють відмінності кліматичних показників.

Сьогодні ми повинні дослідити кліматичні показники за допомогою кліматичної карти, кліматичних діаграм та роз вітрів у різних частинах країни, а також виявити та пояснити причини відмінностей.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Характеристика кліматичних областей (с. 99-100)

ü Розповідь учителя

2. Практична робота (с. 102)

ü Робота в групах

ü Завдання

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Робота в групах (продовження)

1. За кліматичною картою опишіть кліматичні умови своєї області.

2. Спрогнозуйте зміни клімату України за умови, якби Карпати:

1) займали місце Придніпровської височини;

2) перебували на місці Поліської низовини;

3) мали висоту 5000—6000 м;

4) були відсутні на території України.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Проведена вами робота довела, що у межах території України добре простежується кліматична зональність, а також спостерігаються помітні зміни клімату із заходу на схід — зростає його континентальність. Територіальне розмаїття кліматичних умов також посилюється циркуляцією повітряних мас, наявністю гір.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 20 (с. 99—102) підручника.

2. Складіть і запишіть у зошиті два-три запитання про клімат України, які починалися б словом «Чому?».

3. Продовжте роботу над дослідженням «Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ».

4. Випереджальне завдання (окремим учням). Підготуйте повідомлення про прояв несприятливих погодно-кліматичних явищ на території України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити