Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

Урок № 29 Води суходолу. Основні характеристики річок.

Мета уроку: навчальна: сформувати загальні уявлення учнів про води суходолу в межах України; актуалізувати та поглибити знання про характеристики річок; сформувати знання про характерні особливості річок України; формувати уміння визначати похил та падіння річок; розвивальна: розвивати уміння працювати з мультимедійними джерелами знань, осмислювати та аналізувати візуальну інформацію; формувати розуміння важливості оволодіння системою знань, необхідних у повсякденному житті; виховна: виховувати любов до України, повагу та ощадливе ставлення до її водних багатств.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати частини вод суходолу в межах України; показувати на карті найбільші річки України; розкривати зміст понять «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води»; визначати падіння та похил річки.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Наступний природний компонент значною мірою є віддзеркаленням клімату та відіграє надзвичайно важливу роль у житті людей. Це води суходолу.

Погляньте на фізичну карту України: її територію вкривають великі й малі річки, озера, водосховища, лимани, канали, тобто сукупність вод, що необхідні людям для життя і господарської діяльності. Незважаючи на те що вода є одним із найрозповсюдженіших мінералів на Землі, її запаси, придатні для використання, дуже обмежені. Тому водні ресурси є національним багатством держави.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Бліцопитування

1. З яких частин складаються води суходолу?

2. Що таке річка? русло річки?

3. Які річки бувають за характером течії?

4. Які джерела живлення річок вам відомі?

5. Які річки України вам відомі?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика річок України (с. 113)

ü  Розповідь учителя

ü  Робота з картою

2. Чинники, що впливають на природні особливості річок. Характеристики річок (с.113)

ü  Запитання

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

3. Будова річкової долини (с. 114)

ü  Розповідь учителя

4. Живлення і водний режим річок України (с. 116)

ü  Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Тестові завдання

1. Як називають обсяг води, що протікає в руслі річки за рік?

А похил річки

Б річковий стік

В витрати води

Г падіння річки

2. Який тип живлення переважає на рівнинних річках України?

А дощовий       

Б льодовиковий

В підземні води

Г талі снігові води

3. Що таке меандри?

А ступінчасті форми рельєфу на схилі річкової долини

Б колоподібні вигини річкової долини

В найнижчі частини річкової долини

Г частки зруйнованих річкою гірських порід

4. Укажіть територію з найвищим показником густоти річкової мережі в Україні.

А Українські Карпати          

Б Придніпровська низовина

В Придніпровська височина

Г Причорноморська низовина

5. Яка з річок України має найбільший обсяг річкового стоку?

А Дністер         

Б Південний Буг

В Дніпро          

Г Сіверський Донець

6. Який показник похилу відповідає гірській річці?

А 10 см/км       

Б 25 см/км       

В 30 см/км       

Г 110 см/км

ü  Проблемне запитання

Яке практичне значення мають знання про характеристики річок та їх дослідження?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Отже, значення річок переоцінити неможливо. Це основне джерело прісної води, що використовується людством, постачальник біологічних ресурсів, а також природні шляхи сполучення. Для раціонального використання водних багатств слід знати характеристики річок та досліджувати їх зміни.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 23 підручника.

2. Дізнайтеся, як називалися найбільші річки України в давнину, яке походження мають сучасні назви.

3. Обчисліть похил та падіння однієї з річок своєї місцевості. Необхідні статистичні дані знайдіть у мережі Інтернет.

4. Випереджальне завдання. Самостійно опрацюйте матеріал § 24.

5. Об'єднайтеся у п'ять-шість груп і складіть кросворд на сім слів про річки України.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити