Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ (6 ГОД)

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

Урок № 3 Географічна карта. Картографічні проекції.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати та поглибити знання учнів про географічні карти, їх властивості та елементи; розкрити суть побудови географічних карт за допомогою картографічних проекцій; навчити розрізняти географічні карти за характером допоміжної поверхні та спотвореннями; розвивальна: сприяти розумінню важливості оволодіння картографічною грамотністю; розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати та порівнювати; виховна: формувати просторове уявлення; виховувати повагу до праці картографів; виховувати уважність, працелюбність.

Обладнання: підручник, фізична карта України, карта «Адміністративно-територіальний поділ України», атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати елементи карти, виявляти та пояснювати відмінності між картографічними проекціями.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Перевірка домашнього завдання

Учні об'єднуються в пари, обмінюються зошитами з підготовленими тестовими завданнями, виконують їх і перевіряють один одного. Учитель вибірково перевіряє роботу учнів.

ü Завдання

1. Пригадайте основні способи зображення земної поверхні, їхні переваги та недоліки.

2. Назвіть види діяльності людей, яка с неможливою без картографічних зображень місцевості.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Сьогодні немає жодної науки про Землю, яка змогла б обійтися без карт. Перші карти з'явилися дуже давно, навіть раніше, ніж писемність. Істориками та археологами знайдені картографічні малюнки на стінах печер, кам'яних плитах, єгипетському папірусі, китайських шовкових тканинах, бересті, мідних скіфських вазах. Сучасні методи географічних досліджень теж пов'язані з картами: за їх допомогою будуються математичні й комп'ютерні моделі. Звичайні карти й атласи являють собою не просто яскраві ілюстрації, а скарб точної інформації, вікно у навколишній світ.

Вивчаючи попередні географічні курси, ви робили перші кроки у світ картографії. Тепер настав час опанувати прийоми роботи з картографічними зображеннями України.

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про основні елементи карт, математичні способи їх побудови, навчитеся виявляти на них спотворення.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Властивості географічної карти (с. 15)

ü Завдання

ü Розповідь учителя

2. Елементи географічної карти (с. 15)

ü Картографічний практикум

3. Картографічні проекції (с. 15-16)

ü Розповідь учителя

4. Спотворення на географічних картах (с. 17)

ü Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Картографічний практикум

Перегляньте карти атласу та за характером градусної сітки визначте, в яких проекціях вони побудовані.

ü Запитання і завдання

1. Назвіть основні елементи географічної карти.

2. Що таке картографічна проекція? Чому виникає необхідність у їх використанні?

3. Як розрізняються картографічні проекції за видом допоміжної поверхні?

4. Яку картографічну проекцію найчастіше використовують для зображення території України?

5. Чому при створенні географічних карт неможливо уникнути спотворень?

6. Які види картографічних проекцій розрізняють за характером спотворень?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Отже, сьогодні ви мали змогу переконатися в тому, що складання географічних карт є складним процесом, що потребує різноманітних знань, уваги та зосередженої. Однак такі зусилля цього варті, адже використовуючи картографічні знання і вміння, можна відкрити для себе цілий світ.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 3 підручника.

2. Пошукова робота (за бажанням). Використовуючи офіційний сайт Національного атласу України (www.igna.org.ua), зберіть інформацію про зміст та призначення цього наукового твору.

3. На наступний урок принесіть кольорові олівці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити