Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

Урок № 30 Основні річкові системи України.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати та поглибити знання учнів про головні річкові системи України; вдосконалювати практичні вміння та навички характеризувати річкові системи за картами атласу, працювати з текстом підручника, відбирати необхідну інформацію; розвивальна: розвивати самостійність, ініціативність, творче мислення; вдосконалювати уміння працювати в групах, розподіляти обов'язки, слідкувати за часом; виховна: виховувати любов до природи та своєї землі, впевненість у своїх силах.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: знаходити та показувати на карті найбільші річки України, характеризувати головні річкові системи.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Картографічний практикум

Учитель показує на фізичній карті України річки, учні називають їх.

ü  Перевірка домашнього завдання

1. Учні показують розрахунки похилу та падіння однієї з річок своєї місцевості.

2. Учні розповідають, як називалися найбільші річки України в давнину, яке походження мають сучасні назви.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Із річками, що течуть територією нашої країни, з давніх-давен пов'язане життя українців. Річкам давали величні назви, їм поклонялися, до них зверталися у молитвах, на їх берегах з'являлися перші поселення, їхніми водами мандрували в інші землі.

Сьогодні кожна група вирушить в уявну мандрівку однією з великих річок України та дослідить її природні особливості.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ü  Робота в групах

Об'єднати учнів у п'ять-шість груп і запропонувати, використовуючи матеріал підручника і карти атласу, охарактеризувати одну з річок України. Результати роботи заносяться до таблиці. Під час своїх виступів представники груп складають на дошці узагальнюючу таблицю.

Назва річки

Місце витоку

Довжина

Напрямок течії

Якою місцевістю протікає

Характер течії

Режим річки протягом року

Притоки

Гирло

Як використовується у господарстві

                   

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Розв'язання кросвордів

Групи обмінюються кросвордами, які вони складали вдома, і розв'язують їх.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Сьогодні ви дослідили великі річки України та визначили їхні основні характеристики. Вони с переважно рівнинними, несуть свої води в Чорне та Азовське моря, мають значну частку снігового живлення, весняну повінь та відіграють важливу роль у житті населення та господарства країни.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 24 підручника.

2. Виконайте завдання практичної роботи 7: позначте на контурній карті назви найбільших річок України.

3. Випереджальне завдання (окремим учням). Складіть короткі повідомлення про найбільш цікаві озера України.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити