Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

Урок № 31 Озера, болота, водосховища та канали.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про характерні риси вод суходолу; сформувати знання про природні особливості озер та боліт України; підвести учнів до розуміння цілей та наслідків створення штучних водойм; вдосконалювати уміння визначати положення гідрографічних об'єктів на карті, пояснювати причини їх формування; розвивальна: вдосконалювати уміння працювати з мультимедійними джерелами знань, аналізувати інформацію, застосовувати її для виконання практичних завдань; виховна: виховувати любов до природи та своєї землі; сприяти розумінню обмеженої кількості водних ресурсів, необхідності їх ощадливого використання.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: знаходити та показувати на карті найбільші озера, райони поширення боліт, штучні водойми; характеризувати природні особливості озер та боліт; пояснювати господарське призначення штучних водойм та наслідки їх створення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Картографічний практикум

Учитель показує на фізичній карті України річки, учні називають їх.

ü Бліцопитування

1. Пригадайте, що таке озеро.

2. Які вам відомі озера за походженням озерних улоговин?

3. Що таке водосховище? Як та з якою метою створюють водосховища?

4. Що таке болото? Де на території України болота займають найбільшу площу?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Наступним етапом роботи у пошуку особливостей вод суходолу в межах України є дослідження озер, боліт, водосховищ та каналів. Що, на вашу думку, поєднує названі гідрографічні об'єкти? (Учні висловлюють припущення.)

Так, насамперед це вода, яка є головним або одним із головних їх творців. До озер люди завжди ставилися з любов'ю та повагою, а в болотах вбачали жахливе місце з непрохідними трясовинами. Проте, як з’ясувалося, болота відіграють дуже важливу роль у природі. Водосховища й канали зовні нагадують озера та річки, але вони мають штучне походження. Водночас із точки зору екологічних наслідків їх існування не завжди виправдане.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Характеристика озер (с 125)

ü Розповідь учителя

2. Найвідоміші озера України (с. 125)

ü Повідомлення учнів

3. Болота (с. 127)

ü Розповідь учителя

ü Запитання

4. Штучні водойми та водотоки (с. 128)

ü Запитання

ü Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Робота в парах

Учитель об’єднує учнів у пари і пропонує визначити позитивні (перший учень) та негативні (другий учень) наслідки будівництва водосховищ.

ü Практична робота (продовження)

Позначте на контурній карті озера, водосховища, канали, болота України.

ü Запитання

1. Які типи озер за походженням улоговин поширені в Україні?

2. Чим пояснюється нерівномірний розподіл озер на території України?

3. З якою метою створюють водосховища?

4. Які екологічні наслідки мають процеси створення водосховищ?

5. Де в Україні найгустіша мережа зрошувальних каналів? Чому?

6. Як використовуються у господарській діяльності людей болота і заболочені землі?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ 

ü Заключне слово вчителя

Озерам та болотам належить значна роль у природному середовищі окремих регіонів України. Водосховища та інші штучні водойми виконують низку господарських завдань. Але їх створення може мати негативні наслідки для навколишнього середовища.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 25 підручника.

2. Визначте: 1) назви озер, що поширені у вашій місцевості, та їх походження; 2) наявність штучних водойм та напрямки їх використання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити