Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 6. ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

Урок № 36 Тваринний світ України.

Мета уроку: навчальна: сформувати загальні уявлення учнів про різноманітність видового складу тваринного світу України; сформувати знання про фауністичні комплекси та закономірності їх поширення на території України; удосконалювати практичні уміння аналізувати карти, знаходити необхідну інформацію; розвивальна: розвивати екологічне мислення; формувати науковий світогляд, розуміння важливості оволодіння системою знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті; виховна: виховувати любов до природи та своєї землі; сприяти розумінню важливої ролі тваринного світу, необхідності його охорони, ощадливого використання тваринних ресурсів.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати та характеризувати фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм; робити висновки щодо закономірностей поширення основних представників тваринного світу в Україні; наводити приклади тварин, які занесені до Червоної книги України, акліматизованих та реакліматизованих тварин; оцінювати стан та роль тваринних ресурсів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Запитання

1. Які основні типи рослинності поширені на території України?

2. Які закономірності простежуються у розміщенні типів рослинності?

ü Перевірка домашнього завдання

Учні розповідають про рослинні угруповання своєї місцевості, заходи для їх збереження; демонструють плакати про охорону рідкісних та зникаючих рослин своєї місцевості.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

На попередніх уроках неодноразово йшлося про тісний зв'язок природних компонентів між собою. Як ви вважаєте, чи може різноманіття рослинного світу України свідчити про те, що її тваринний світ також багатий і різноманітний? Чому?

Чи можна стверджувати, що закономірності розташування певних видів тварин відповідають закономірностям розташування типів рослинності? (Учні висловлюють припущення.)

Остаточні відповіді на ці запитання ви знайдете під час вивчення видового складу тваринного світу та закономірностей поширення основних типів тварин у межах України.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Різноманітність тваринного світу (с. 147)

ü Розповідь учителя

2. Закономірності поширення фауністичних комплексів (с. 147)

ü Розповідь учителя

ü Робота з картою

3. Тваринні ресурси (с. 148)

ü Розповідь учителя

ü Запитання

4. Вплив людини на тваринний світ (с. 149)

ü Розповідь учителя

ü Повідомлення учнів

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Бліцопитування

1. Чим можна пояснити різноманітність тваринного світу України?

2. Наведіть приклади типових представників фауни лісів Полісся, Карпат, степів.

3. Що таке акліматизація? реакліматизація? Із якою метою їх здійснюють?

4. Які дикі тварини мешкають у нашій місцевості? Чи е серед них такі, що перебувають на межі зникнення?

ü Проблемне запитання

Чи завжди вплив людини на тваринний світ призводить до негативних наслідків?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Отже, тваринний світ України, як й інші природні компоненти, відіграє важливу роль у природному середовищі та має велике значення для людей. Тому охорона тваринного світу є справою не тільки природоохоронних закладів, але й кожного громадянина України.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 29 підручника.

2. Повторіть параграфи про клімат, води, ґрунти, рослинний світ України, підготуйтеся до письмового контролю знань.

3. Творче завдання (за бажанням). Складіть твір-есе за темою «Яку тварину можна назвати символом України?».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити