Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 6. ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

Урок № 37 Підсумковий урок за темами «Клімат і кліматичні ресурси», «Води суходолу і водні ресурси», «Ґрунти та ґрунтові ресурси», «Рослинність», «Тваринний світ України».

Мета уроку: навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченими темами; вдосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних типів; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, ступінь оволодіння відповідними уміннями, формування навичок; розвивальна: розвивати уміння самостійно контролювати свій час, самостійно оцінювати правильність виконання завдань, вносити корективи за необхідністю; виховна: виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень.

Обладнання: аркуші із завданнями контрольної роботи.

Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь і навичок (письмова контрольна робота).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Запитання

Які природні компоненти були вами досліджені на попередніх уроках?

ü Географічний практикум

Доберіть по п'ять характеристик (прикметників) до кожного названого природного компонента.

III. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ü Завдання з вибором однієї правильної відповіді (по 1 балу)

1. Укажіть головний чинник, що визначає особливості розподілу температур в Україні.

А циркуляція повітряних мас

Б кут падіння сонячних променів

В характер підстилаючої поверхні

Г ступінь прозорості атмосфери

2. Укажіть тип живлення, що переважає на гірських річках Карпат.

А льодовиковий

Б дощовий

В сніговий

Г підземні води

3. Який тип ґрунтів сформувався під мішаними лісами Поліської низовини в умовах помірно теплого вологого клімату?

А чорноземи звичайні

Б чорноземи південні

В сірі лісові

Г дерново-підзолисті

4. Який вид дерев є найпоширенішим у широколистяних лісах України?

А дуб звичайний

Б бук лісовий

В береза бородавчаста

Г вільха клейка

5. Укажіть лісову тварину, яка занесена до Червоної книги України.

А ведмідь бурий

Б вовк звичайний

В лисиця корсак

Г борсук звичайний

ü Завдання на встановлення відповідності (2 бали, по 0,5 балу за кожну правильну відповідність)

6. Установіть відповідність між рослинними угрупованнями та типовими представниками рослинного світу.

1

болота

А

ковила, типчак

2

степи

Б

мохи, очерет

3

луки

В

тонконіг, конюшина

4

ліси

Г

дуб, соснаД

магнолія, кипарис

ü Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих (3 бали)

7. Виберіть три ознаки циклону.

1 низький тиск усередині

2 високий тиск усередині

3 рух повітря від центру до країв

4 рух повітря від країв до центру

5 приносить ясну морозну погоду взимку

6 приносить похмуру вологу погоду влітку

7 низхідний рух повітря

ü Географічна задача (2 бали)

8. Річка Тетерів має довжину 385 км, абсолюту висоту витоку 300 м, гирла — 150 м. Обчисліть падіння та похил річки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Повторіть матеріал тем 2—б.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити