Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Урок № 38 Ландшафти України.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про природні комплекси; скласти загальне уявлення про особливості ландшафтів України та їх класифікацію; сформувати поняття «ландшафт»; сприяти розумінню чинників формування природних ландшафтів, причини формування антропогенних ландшафтів; сформувати первинні практичні уміння аналізувати ландшафтну карту; розвивальна: формувати науковий світогляд розуміння важливості оволодіння системою знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки; виховна: виховувати пізнавальний інтерес до вивчення теми.

Обладнання: підручник, карта «Ландшафти України», атлас.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати чинники формування природних ландшафтів, пояснювати на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті; аналізувати карту ландшафтів, наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Бліцопитування

1. Що таке природний комплекс? Які природні компоненти входять до його складу?

2. Наведіть приклади взаємозв'язків між рельєфом і кліматом, ґрунтами і рослинами, поверхневими водами та кліматом тощо.

3. Який природний комплекс на Землі є найбільшим?

4. Що відбувається у природному комплексі, коли змінюється один із його природних компонентів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Вивчаючи природні компоненти, ми з'ясували, що між ними існують певні взаємозв'язки. Отже, жоден із природних компонентів не існує окремо, а тісно поєднаний з іншими. У наш час людина дуже активно впливає на окремі компоненти природи, але оскільки ці компоненти нерозривно пов'язані, зміна одного з них призводить до зміни всього природного комплексу.

Важливою частиною розділу «Природні умови і природні ресурси України» є вивчення природних комплексів у межах нашої країни. Адже досліджуючи природні комплекси, можна передбачити негативні наслідки діяльності людини, що дуже важливо для збереження природного середовища.

Сьогодні ви познайомитеся з поняттям «ландшафт» та ландшафтною картою України, дізнаєтеся про причини, що обумовлюють розмаїття ландшафтів та зміни їх із часом.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ландшафти та їх особливості (с. 152)

ü  Розповідь учителя

2. Чинники формування природних ландшафтів (с. 152)

ü  Розповідь учителя

3. Ландшафтна карта (с. 154)

ü  Розповідь учителя

4. Класифікація ландшафтів (с. 153)

ü  Розповідь учителя

5. Антропогенні ландшафти (с. 154-155)

ü  Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Бліцопитування

1. Що таке ландшафт?

2. Чому вивчення ландшафтів є важливим напрямом наукових географічних досліджень?

3. Назвіть основні природні чинники розвитку ландшафтів.

4. Назвіть класифікаційні одиниці ландшафтів.

5. Які класи ландшафтів представлені в Україні?

6. Які зональні типи ландшафтів сформувалися в Україні?

7. Як утворюються антропогенні ландшафти?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Вивчення ландшафтів нашої країни дає можливість дізнатися про найважливіші фізико-географічні закономірності. Сучасні дослідження є особливо актуальними, оскільки діяльність людини стає дедалі більш масштабною.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 30 підручника.

2. Випереджальне завдання (одному з учнів). Підготуйте коротке повідомлення про дослідження К. Геренчука.

3. Здійсніть дослідження «Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання» за наведеним планом.

План дослідження

1) З'ясуйте, які ландшафти є у нашій місцевості.

2) Виберіть ландшафт (схил балки, яру, берега, заплава, озеро, болото, пагорб тощо), характерний для нашої місцевості.

3) Зберіть відомості про особливості його рельєфу, гірських порід, поверхневих і ґрунтових вод, мікроклімату, ґрунтів, рослинного і тваринного світу.

4) З'ясуйте, які чинники обумовили розвиток цього ландшафту.

5) Дізнайтеся, як він використовується; чи охороняється.

6) Опишіть вибраний ландшафт.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити