Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ (6 ГОД)

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

Урок № 4 Класифікація карт. Способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах.

Мета уроку: навчальна: повторити, поглибити та систематизувати знання учнів про географічні карти та їх види, способи картографічного зображення; удосконалювати практичні уміння та навички розпізнавати різні види карт, користуватися картами для отримання географічної інформації; розвивальна: розвивати картографічну грамотність; удосконалювати вміння самостійно здобувати знання; формувати вміння діяти за заданим алгоритмом; виховна: формувати просторове уявлення; виховувати повагу до праці картографів; виховувати уважність, працелюбність.

Обладнання: підручник, фізична карта України, карта «Адміністративно-територіальний поділ України», атлас кольорові олівці.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: розпізнавати види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначенням, способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Завдання

Видатний географ, океанограф, картограф Юлій Шокальський стверджував, що «карта є тим дивовижним знаряддям вивчення земної кулі, яке може надати людині дар передбачення». Чи згодні ви з таким твердженням? Відповідь обґрунтуйте.

ü Бліцопитування

1. Що таке географічна карта? Чому при побудові географічних карт використовують картографічні проекції?

2. Що є характерною рисою циліндричної нормальної проекції? Для створення карт яких територій вона використовується?

3. Як утворюються конічні проекції? У чому полягають їх особливості? Для побудови яких карт їх використовують?

4. Які картографічні проекції називають азимутальними? Чим вони відрізняються від інших картографічних проекцій? Які карти утворюються за їх допомогою?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Змалку люди знайомляться з географічними картами. Але далеко не всі знають, що таке картографія, яка сфера інтересів і сфера застосування цієї науки. Цікаво, що навіть самі картографи не одностайні в розумінні поняття картографії. Одні — і їх більшість — вважають картографію наукою про пізнання світу за допомогою карт, інші ж підкреслюють, що це насамперед галузь техніки і виробництва, що займається виготовленням карт. Цікавою є думка, що картографія — мовна, лінгвістична наука, оскільки вона користується системою мовних знаків, особливою картографічною мовою. Як і в будь-якій мові, картографія має свої букви — картографічні символи, із якими ви вже знайомі. Звичайні букви поєднуються в слова, які утворюють речення. Картографічні умовні позначення теж поєднуються в системи, які називають способами картографічного зображення. Особливо широко вони представлені на тематичних картах.

Тож сьогодні ви дізнаєтеся про основні способи картографічного зображення. Але для того щоб орієнтуватися у великій кількості карт різних видів та змісту, спочатку пригадаємо їх упорядкування за різними ознаками.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види карт (с. 19)

ü  Робота з підручником

ü  Картографічний практикум

2. Способи картографічного зображення (с.20-21)

ü  Робота з підручником

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Картографічний практикум

Перегляньте карти атласу, знайдіть приклади застосування способів картографічного зображення, зробіть схематичні замальовки.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Сьогодні ви дізналися про основні графічні способи, що застосовують при створенні географічних карт. Це допоможе вам краще розуміти мову картографії, розкривати зміст географічних карт під час вивчення курсу.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 4 підручника.

2. Завершіть заповнення таблиці.

3. Перегляньте карти атласу та з'ясуйте, які теми вони розкривають.

4. Випереджальне завдання (окремим учням). Підготуйте повідомлення (бажано із мультимедійним супроводом) за темами «Застосування ГІС у картографії та інших сферах господарської діяльності», «Навігаційні системи. Як це працює та де застосовується».

5. Творче завдання (за бажанням). Оберіть будь-яку тему для картографічного зображення, наприклад кількість школярів або кількість шкіл за областями України. Доберіть на власний розсуд спосіб картографічного зображення цієї інформації та нанесіть її на контурну карту.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити