Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Урок № 42 Зона степів.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про географічне положення та природні особливості зони мішаних лісів та лісостепу; формувати систему знань про географічне положення, межі і розміри, характерні риси природних компонентів та сучасних ландшафтів степової природної зони; сприяти розумінню взаємозв'язків між природними компонентами зони; вдосконалювати вміння й навички роботи з тематичними картами атласу; розвивальна: формувати загальнонавчальні вміння: культуру мовлення, чіткість і точність думки, критичність мислення; розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, класифікувати, порівнювати; вдосконалювати вміння працювати в групах; виховна: виховувати любов до природи та рідної землі, почуття гордості за її багатства та красу.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас, контурні карти, дидактичні картки.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати ландшафти степової природної зони; пояснювати на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у степовому ландшафті; оцінювати природні ресурси зони, наслідки впливу господарської діяльності людини на її природні особливості.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Завдання

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер характеристики.

1) Дерново-підзолисті ґрунти; 2) Подільська височина; 3) природний заповідник Медобори; 4) торф; 5) Шацький природний національний парк; б) чорноземи типові; 7) Чернігівське Полісся; 8) Західноукраїнська провінція; 9) дикі злаки; 10) велика заболоченість; 11) Середньоруська височина; 12) леси; 13) яружно-балковий тип рельєфу; 14) Словечансько-Овруцький кряж

Зразок заповненої таблиці

ЗОНА МІШАНИХ ЛІСІВ

ЗОНА ЛІСОСТЕПУ

1, 4, 5, 7, 10, 14

2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13

ü Бліцопитування

1. Які типи ландшафтів поєднуються у межах лісостепової зони?

2. На які фізико-географічні провінції поділяється лісостеп?

3. Які природні багатства лісостепу мають найбільшу цінність для людини?

4. Які природоохоронні території створені у межах лісостепу? Покажіть їх на карті.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Послухайте, як описував асканійський степ український письменник О. Гончар: «Тиша панує тут. Ні насторожений шуліка, ні чабан — ніщо не порушить степового вічного спокою. Дзвенять цикади. Гаряче пахнуть насичені сонцем трави. Тиша навкруги. Лише зашерхоче десь суха ящірка, пробігаючи по траві. Бризнуть урізнобіч з-під ніг коники-ковалі та ще й жайворонки дзюркочуть у тиші, проймаючи її вверх і вниз. Вони невидимі у повітрі, як струмки, що течуть, розмаїті, джерельно-дзвінкі. Здається, що від краю до краю одне повітря».

Колись у давнину такий степ охоплював величезні території на півдні та південному сході України.

Продовжимо нашу уявну мандрівку наступною природною зоною — степом та дізнаємося про особливості цієї природної зони.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ü Захист проектів

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Картографічний практикум

1. Позначте на контурній карті межі степу та степових підзон, підпишіть їхні назви.

2. Використовуючи карту «Природно-заповідний фонд України», позначте на контурній карті природоохоронні території зони степу.

ü Географічний практикум

(Продовження роботи в гру пак картки учитель готує заздалегідь.)

Заповніть схему природного комплексу степу і вкажіть стрілками зв'язки між природними компонентами.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Третя природна зона в межах України — степова, вона є найбільшою за площею порівняно з іншими природними зонами. Її природні ландшафти зазнали найбільших змін через активну господарську діяльність населення. Тому її природні компоненти та комплекси потребують дієвих заходів охорони.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 34 підручника.

2. Творче завдання (за бажанням). Складіть кросворд (на 10—15 слів) за темою «Природні зони України».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити