Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Урок № 44 Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи.

Мета уроку: навчальна: сформувати знання учнів про географічне положення та особливості природних компонентів Карпатських гір; сприяти розумінню особливостей змін природних умов гірських районів із висотою; удосконалювати вміння визначати характеристики природних компонентів та комплексів за картами атласу; розвивальна: вдосконалювати уміння аналізувати інформацію, пояснювати зв'язки, виділяти головне; розвивати логічне мислення, просторове уявлення, увагу, пам'ять, розумову активність, пізнавальний інтерес; виховна: виховувати любов до природи та рідної землі, почуття гордості за її багатства та красу.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: показувати на карті положення Карпатської гірської країни; виявляти та характеризувати особливості природних компонентів Карпатських гір, пояснювати їх взаємодію.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. У межах яких фізико-географічних країн розташована територія України?

2. На які природні зони поділяється рівнинна частина України? Яка закономірність зміни природних комплексів їм властива?

3. Які частини України належать до гірських фізико-географічних країн? Які закономірності розподілу ландшафтів у межах гірських країн вам відомі?

4. До яких гір за висотою належать Українські Карпати? Назвіть і покажіть на карті їх найвищу позначку.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Як ви правильно визначили, західна та крайня південна частини України належать до гірських фізико-географічних країн. Першою з них ви будете досліджувати ландшафти Українських Карпат.

Карпатські гори — це своєрідний музей, де зберігаються важливі геологічні «документи», створені самою природою і відбиті у камені, що дозволяє відтворити їхню історію. Це один із наймальовничіших регіонів України, чиї гірські краєвиди неповторні, а рівень забрудненості довкілля дуже низький. Тому тут склалися надзвичайно сприятливі умови для санаторно-курортного і туристського господарства міжнародного значення. Саме вивчення різноманітних природних ресурсів і природних умов Карпат допоможе не тільки глибоко дослідити їх, але й раціонально використати багатства цієї гірської країни.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення та розміри (с. 179)

ü Робота з картою

2. Рельєф, геологічна будова, корисні копалини (с. 180)

ü Робота з картою

ü Розповідь учителя

3. Клімат і ґрунти (с. 181)

ü Запитання

ü Робота з картою

ü Розповідь учителя

4. Внутрішні води (с. 182)

ü Робота з картою

ü Запитання

5. Рослинний і тваринний світ (с. 182-183)

ü Робота з картою

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Тестові завдання

1. Укажіть річну кількість опадів, що в середньому випадає на вершинах Карпат.

А 500—600 мм

Б 800—900 мм

В 1500—1600 мм

Г 2500—3000 мм

2. Південно-західні схили Карпат порівняно з південно-східними...

А більш холодні та вологі

Б більш теплі та вологі

В більш холодні та сухі

Г більш теплі та сухі

3. Родовища яких корисних копалин зосереджені в Передкарпатському передгірному прогині?

А свинцю і цинку

Б чорних металів

В нафти та газу

Г золота та срібла

4. Яке походження мають гірські породи, що складають більшість пасом Карпат?

А магматичне

Б метаморфічне

В осадове

Г вулканічне

5. Які ґрунти сформувалися на схилах Карпат?

А буроземні

Б чорноземні

В каштанові

Г коричневі

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Дослідження природи Карпатських гір, яке ми здійснили сьогодні на уроці, свідчить, що природні компоненти гірської країни значно відрізняються від природних компонентів рівнинної країни.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 35 підручника.

2. Випереджальне завдання. Об'єднайтеся в три групи та підготуйте інформацію про природоохоронні території Українських Карпат за планом: 1) назва природоохоронної території; 2) географічне положення; 3) рік створення; 4) мета створення; 5) рослини, що охороняються; 6) тварини, що охороняються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити