Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Урок № 48 Азовське море.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про географічне положення та характерні риси природних компонентів Чорного моря; сформувати знання про географічне положення та особливості природних компонентів Азовського моря; удосконалювати вміння й формувати навички визначати характеристики природних компонентів за тематичними картами атласу; розвивальна: вдосконалювати уміння аналізувати інформацію, пояснювати зв'язки, виділяти головне; розвивати уміння аналізувати, класифікувати, порівнювати, робити висновки; виховна: виховувати екологічне мислення, любов до природи та рідної землі; формувати почуття відповідальності за збереження природних багатств.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати природні комплекси Азовського моря, виявляти особливості його природних компонентів та зв'язки між ними, порівнювати природні комплекси морів України.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Картографічний практикум (робота в парах)

Учні по черзі ставлять один одному запитання щодо розташування елементів берегової лінії Чорного моря.

ü  Бліцопитування

1. Назвіть головні риси географічного положення Чорного моря.

2. Яке походження має улоговина Чорного моря?

3. Які особливості мають водні маси Чорного моря?

4. Чим пояснюється незначна солоність вод Чорного моря?

5. Наведіть приклади представників органічного світу Чорного моря.

6. Які види господарської діяльності людини викликають забруднення вод Чорного моря?

ü  Перевірка домашнього завдання (робота в парах)

Учні обмінюються зошитами та розв'язують тестові завдання, які готували вдома.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Друге море, що омиває береги України, — Азовське. За багатьма показниками його можна вважати унікальним гідрологічним об'єктом. За своїми розмірами воно в 11 разів менше за Чорне море та майже в 150 разів (за максимальними глибинами) мілкіше. І хоча Азовське море часто називають затокою Чорного моря, його природа надзвичайно своєрідна та неповторна.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ü  Випереджальне завдання

Протягом вивчення географічного положення та природних особливостей Азовського моря заповніть другий стовпчик таблиці, яку ви почали складати на минулому уроці.

1. Географічне положення та розміри (с 198-199)

ü  Робота з картою

2. Характер берегової лінії (с. 199)

ü  Картографічний практикум

3. Природні компоненти та ресурси моря (с. 199-201)

ü  Розповідь учителя

ü  Робота з картою

4. Використання ресурсів моря та їх охорона (с. 201)

ü  Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Географічний практикум

1. Порівняйте географічне положення та риси природи Чорного та Азовського морів. Визначте спільні та відмінні риси, складіть таблицю.

2. Укажіть причини, що обумовили відмінності природи морів.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Сьогодні ви переконалися в тому, що природні компоненти Азовського моря відрізняються від природних компонентів Чорного. Серед причин, що обумовлюють відмінності природних комплексів морів, насамперед виділяються різне географічне положення, розміри, походження улоговин морів тощо.               

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 39 підручника.

2. Позначте на контурній карті елементи берегової лінії Азовського моря (затоки, лимани, коси, острови).

3. Випереджальне завдання. Самостійно опрацюйте § 40. Підготуйте короткі повідомлення (до 4 хв) за темами: «Мінерально-сировинні ресурси України та проблеми їх використання», «Водні ресурси України та проблеми їх використання», «Земельні ресурси України та проблеми їх використання», «Стан лісових ресурсів України», «Наслідки забруднення довкілля України».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити