Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Урок № 49 Природно-ресурсний потенціал України та його використання.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про природні умови та ресурси України; сформувати знання про особливості використання складників природно-ресурсного потенціалу України; підвести учнів до розуміння сучасної геоекологічної ситуації в Україні; вдосконалювати уміння працювати з тематичними картами атласу; розвивальна: розвивати вміння самостійно працювати та здобувати знання; формувати науковий світогляд, розуміння важливості оволодіння системою знань, необхідних у подальшому житті; виховна: виховувати екологічне мислення, любов до природи та рідної землі; формувати почуття відповідальності за збереження природних багатств.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля; характеризувати сучасну геоекологічну ситуацію в Україні; аналізувати природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Які природні компоненти ви вивчили, працюючи над розділом «Природні умови і ресурси України»?

2. Наведіть приклади використання названих природних компонентів у різних видах господарської діяльності людини.

3. Як ви вважаєте, які проблеми виникають через залучення природних багатств до виробництва?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вступне слово вчителя

Під час дослідження природних компонентів та комплексів України ми неодноразово згадували про необхідність ощадливого використання природних багатств нашої країни. Знання про значення природних ресурсів у житті людини допоможуть скласти загальну картину про стан природних ресурсів в Україні та розглянути заходи щодо їх охорони.

Останньою темою, що завершує розділ «Природні умови і ресурси України», є «Природокористування».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття про природно-ресурсний потенціал (с. 203)

ü Розповідь учителя

2. Природно-ресурсний потенціал України (с. 204)

ü Повідомлення учнів (варіант 1)

ü Робота в групах (варіант 2)

3. Геоекологічна ситуація (с. 205, 206)

ü Розповідь учителя

ü Картографічний практикум

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Бліцопитування

1. Що таке природно-ресурсний потенціал?

2. Якими природними ресурсами Україна забезпечена найкраще?

3. Яких видів природної сировини не вистачає?

4. До яких видів забруднення призводить освоєння природних багатств на території України?

5. Назвіть причини, що призвели до загострення геоекологічної ситуації в Україні.

ü Завдання

Розробіть план дій щодо покращення геоекологічної ситуації в Україні.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Знання про природно-ресурсний потенціал та його використання в Україні є дуже важливими не лише для складання подальшої державної стратегії залучення та охорони природних багатств, а й для кожного громадянина України. Адже тепер ви знаєте, що надмірне використання природних ресурсів призводить до їх виснаження, погіршення геоекологічної ситуації та здоров'я людей. Про дієві заходи щодо охорони природи ви дізнаєтеся на наступних уроках.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 40 підручника.

2. Здійсніть дослідження за темою «Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини».

1) Визначте, які види ландшафтів (природні, природно-антропогенні, антропогенні) поширені у нашій місцевості.

2) Запитайте у своїх батьків, бабусь, дідусів, як за роки їхнього життя змінилася наша місцевість.

3) Дослідіть, які види господарської діяльності людини мали найбільший вплив на природні ландшафти нашого краю.

4) Дізнайтеся, де збереглися ділянки незмінених або малозмінених природних ландшафтів (це насамперед заповідні території).

5) Визначте, коли розпочалися відчутні перетворення природних ландшафтів нашої місцевості.

Результати дослідження оформте у вигляді повідомлення або буклета.

3. Випереджальне завдання (окремим учням). Підготуйте короткі повідомлення про об'єкти природно-заповідного фонду нашої місцевості.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити