Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Урок № 50 Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті об'єктів природно-заповідного фонду України».

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про природно-ресурсний потенціал України; сформувати знання про природно-заповідний фонд та екологічну мережу України; підвести учнів до розуміння важливості подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні; вдосконалювати уміння працювати з тематичними картами атласу; розвивальна: вдосконалювати уміння аналізувати інформацію, виділяти головне; формувати науковий світогляд, розуміння важливості оволодіння системою знань, необхідних у подальшому житті; виховна: виховувати екологічне мислення, любов до природи та рідної землі; формувати почуття власної причетності до збереження природних багатств.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади об'єктів природно-заповідного фонду України і показувати їх на карті; визначати об'єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості; оцінювати переваги створення національної екологічної мережі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Перевірка домашнього завдання

Учні обговорюють результати дослідження за темою «Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Природні ландшафти, що сформувалися на території України, в тому числі й у нашій місцевості, завдяки своїм оптимально сприятливим для життя людини умовам зазнали значного антропогенного (а від середини XIX ст. ще й інтенсивного техногенного) навантаження.

Така діяльність майже не залишила в Україні незайманих або малозмінених ділянок природних угідь, які в умовах критичного стану природного середовища стали справжнім національним багатством, золотим фондом країни. Ось чому питання збереження цих унікальних у природному та культурному відношенні куточків України водночас із розробкою наукових основ раціонального природокористування стає одним із пріоритетних напрямків сучасної внутрішньої політики держави.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття про природно-заповідний фонд (с. 208)

ü Розповідь учителя

2. Категорії природно-заповідного фонду України (с. 209)

ü Розповідь учителя

ü Робота з картою

3. Об'єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості

ü Повідомлення учнів

ü Запитання

4. Національна екологічна мережа (с. 211)

ü Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Бліцопитування

1. Що таке природно-заповідний фонд? Які категорії об'єктів входять до складу природно-заповідного фонду України?

2. Із якою метою створюють природні заповідники?

3. Чим відрізняється режим охорони в національних природних парках та природних заповідниках?

4. Що таке екологічна мережа? Якою є мета її створення?

5. Назвіть основні складові національної екологічної мережі України.

ü Практична робота

Позначте на контурній карті об'єкти природно-заповідного фонду України: біосферні заповідники: «Асканія-Нова», Карпатський, Дунайський, Чорноморський; природні заповідники: Карадазький, Український степовий, «Медобори», Канівський, Поліський; національні природні парки: Карпатський, Шацький, «Синевир», «Подільські Товтри»; регіональний ландшафтний парк «Меотида».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Сьогодні ви дізналися, як на державному рівні в Україні реалізується один із напрямів відтворення й збереження її природних ресурсів. Вивчення інших аспектів раціонального природокористування відбудеться на наступному уроці.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 41 підручника.

2. Розробіть проект створення нового об'єкта природно-заповідного фонду в нашій місцевості за планом: 1) категорія об'єкта ПЗФ; 2) його можливе географічне положення; 3) обґрунтування необхідності створення; 4) залучення наявних ресурсів до створення цього об'єкта ПЗФ.

3. Випереджальне завдання. Зберіть інформацію про заходи раціонального природокористування за трьома напрямами: 1) ресурсозбереження; 2) зменшення викидів та утилізація відходів; 3) охорона й відтворення природних умов і ресурсів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити