Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Урок № 51 Раціональне природокористування.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про природно-заповідний фонд України; сформувати знання про моніторинг навколишнього середовища в Україні; сприяти розумінню аспектів раціонального природокористування; розвивальна: розвивати логічне мислення, розумову активність, інтуїцію, пізнавальну самостійність, пізнавальний інтерес, потребу в самоосвіті, ініціативу, творчість, обґрунтованість суджень; виховна: виховувати екологічне мислення, любов до природи та рідної землі; формувати почуття власної причетності до збереження природних багатств.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати сутність поняття «моніторинг навколишнього середовища»; аналізувати аспекти раціонального природокористування.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Які категорії заповідних об'єктів включає сучасна мережа природно-заповідного фонду України?

2. З якою метою в Україні відбувається розширення площ заповідних територій?

3. Що таке національна екологічна мережа? З якою метою її створюють?

4. Які природоохоронні території є у вашій місцевості? Чи достатньо їх для забезпечення природної рівноваги?

ü Перевірка домашнього завдання

Учні представляють проекти створення нового об'єкта природно-заповідного фонду у своїй місцевості.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Усі ми хочемо дихати свіжим повітрям, пити чисту воду та споживати натуральні продукти. А що ми робимо для цього? Чи знаєте ви, що 1/30 території нашої країни зайнята сміттєзвалищами? Кожен житель України за рік залишає після себе 300 кг сміття, а викиди й відходи транспорту та промисловості ще більші. Що можна зробити для покращення екологічної ситуації? Насамперед треба навчитися раціонально використовувати багатства, які надає нам природа.

1. Моніторинг навколишнього середовища (с. 213)

ü Розповідь учителя

Моніторинг довкілля (від латин. monitor — той, що контролює, попереджає) — система спостереження та контролю за природними, природно-антропогенними комплексами, процесами, що відбуваються в них, навколишнім середовищем загалом із метою раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля, прогнозування масштабів неминучих змін.

Глобальний моніторинг— це спостереження за станом навколишнього середовища на всій планеті, яке здійснюється на основі міжнародних угод. Інформацію для оцінки й прогнозу стану довкілля у світі отримують у результаті наземних спостережень, аеро- та космічних зйомок із літаків, штучних супутників Землі та космічних орбітальних станцій.

2. Проблеми природокористування в Україні (с. 214)

ü Розповідь учителя

3. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля (с. 215)

ü Повідомлення учнів

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Проблемне запитання

Який особистий внесок у покращення стану навколишнього середовища свого рідного краю ви можете зробити?

ü Бліцопитування

1. У чому полягає зміст моніторингу навколишнього середовища? З якою метою його проводять?

2. Що таке природокористування? Доведіть на конкретних прикладах, що в Україні переважає нераціональне природокористування.

3. Поясніть зміст поняття «сталий розвиток».

4. Назвіть основні напрями раціонального природокористування.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Запровадження раціонального природокористування є важливим завданням держави і місцевих органів влади. Зрозуміло, що здійснення напрямів раціонального природокористування потребує чималих коштів, зусиль, пошуку нових рішень. Проте невиконання їх ставить під загрозу існування майбутніх поколінь. Збереження довкілля великою мірою залежить від кожного з нас, від усвідомлення нерозривності наших зв'язків із природою, від нашої громадянської позиції і часто від нашої щоденної поведінки.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 42 підручника.

2. Повторіть матеріал тем «Ландшафти України» та «Природокористування», підготуйтеся до письмової контрольної роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити