Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (11 годин)

ТЕМА 1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

Урок № 53 Кількість населення і чинники, що на неї впливають. Практична робота 11 «Обчислення показників природного та механічного рухів населення в різних регіонах України».

Мета уроку: навчальна: сформувати знання учнів про кількість населення світу, найбільших країн, України; сприяти розумінню процесів, що впливають на кількість населення світу та окремих країн; формувати практичні уміння визначати природний приріст населення країни; скласти загальні уявлення про демографічну політику країн світу; розвивальна: розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; вдосконалювати уміння діяти за заданим алгоритмом; виховна: мотивувати до вивчення теми; формувати відповідальне ставлення до навчання.

Обладнання: підручник, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України, атлас.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати кількість населення світу, найбільших за цим показником країн, України; розкривати зміст понять «природний рух населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», визначати показники народжуваності, смертності, природного руху населення.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Протягом багатьох уроків ми з вами опановували питання фізичної географії України. Тепер ви знаєте, наскільки багатою є природа нашої Батьківщини. Однак в Україні є ще одне багатство — це люди, які її населяють. Від людей, від нас із вами, залежить сучасне та майбутнє нашої країни. Адже саме людина є творцем будь-яких матеріальних та духовних благ суспільства.

Наступний розділ нашого курсу «Населення України та світу» є складовою соціально-економічної географії.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Бліцопитування

1. Чи знаєте ви, скільки людей налічується у світі та Україні?

2. Від чого, на вашу думку, залежить кількість населення певної країни?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Кількість населення у світі (с. 217)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

ü  Робота з картою

2. Кількість населення в Україні (с.218)

ü  Розповідь учителя

3. Природний і механічний рухи населення (с.218-219)

ü  Розповідь учителя

ü  Практична робота

4. Демографічна політика (с. 221)

ü  Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Бліцопитування

1. Якою є кількість населення у світі? в Україні?

2. Що таке демографічний вибух? демографічна криза?

3. Від яких процесів залежить кількість населення країни?

4. Як обчислити природний приріст?

5. Яким є середній показник природного приросту в Україні?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Кількість населення Землі загалом зростає. Проте в одних країнах світу вона досить швидко збільшується, а в інших, зокрема в Україні, — скорочується. Аналіз показників природного та механічного рухів населення дає змогу визначити напрями демографічної політики. На наступному уроці ви дізнаєтеся про інші характеристики населення, які також впливають на його кількість.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 43 підручника.

2. Дізнайтеся про основні напрями демографічної політики в Україні та складіть конспект у зошиті.

3. Дослідження (за бажанням). З'ясуйте, як і чому змінювалася кількість населення України за історичний період.

4. Розпочніть підготовку до географічного турніру: 1) об'єднайтеся в команди по четверо-п'ятеро учнів; 2) ознайомтеся з правилами проведення Всеукраїнського турніру юних географів: http://solrmogeo.at.ua/Turnir/polozhennja_ vseukrajinskogo_turniruJunikh_geograf.doc; 3) розподіліть теми для підготовки між учасниками команди.

Орієнтовний перелік тем

• Особливості демографічної ситуації в різних регіонах світу.

• Демографічні проблеми в Україні та можливі шляхи їх розв'язання.

• Дослідження П. Чубинського. Чи актуальні вони зараз?

• Особливості демографічної політики в різних країнах світу.

• Позитивні та негативні наслідки трудової міграції з території України.

• Формування української діаспори, її сучасні зв'язки з Україною.

• Урбанізація. ЇЇ особливості в різних регіонах світу.

• Історія формування української нації.

• Географія світових релігій.

• Кількісні та якісні характеристики трудових ресурсів України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити