Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (11 годин)

ТЕМА 2. РОЗСЕЛЕННЯ

Урок № 56 Густота населення світу й України.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати та перевірити знання учнів про демографічні процеси, статево-віковий склад населення, густоту населення; сформувати знання про чинники, що обумовлюють територіальні відмінності густоти населення в Україні та світі; вдосконалювати уміння аналізувати демографічні показники за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів; розвивальна: розвивати логічне мислення, просторове уявлення, увагу, пам'ять, розумову активність, пізнавальну самостійність; вдосконалювати уміння самостійно осмислювати навчальні завдання та розв'язувати їх; виховна: виховувати зацікавленість темою, прагнення здобувати нові знання.

Обладнання: підручник, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України, атлас, дидактичні картки для поточного контролю знань, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати середній показник густоти населення у світі та Україні; показувати на карті та називати регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення; пояснювати чинники, що впливають на територіальні відмінності густоти населення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Тестове завдання

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Ми розпочинаємо вивчення теми про особливості розселення населення. Сьогодні ви пригадаєте один із показників, що характеризує розселення населення, — густоту населення, вивчите чинники, що зумовлюють його відмінності, дізнаєтеся про особливості розподілу населення по території України та світу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Густота населення (с.233)

ü Завдання

ü Розповідь учителя

ü Робота з картою

ü Повідомлення учнів

2. Чинники, що впливають на густоту населення (с.234)

ü Запитання

ü Розповідь учителя

3. Густота населення України (с. 235)

ü Дослідження «Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення»

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Картографічний практикум

Позначте на контурній карті кордони та назви областей України, що мають густоту населення: 1) більшу за 100 осіб/км2, 2) меншу за 50 осіб/км2.

ü Бліцопитування

1. Що таке густота населення? Які чинники на неї впливають?

2. Чому дорівнює показник густоти населення в Україні?

3. Якими причинами пояснюються регіональні відмінності густоти населення в Україні?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Розміщення населення є результатом просторового розподілу населення на території земної кулі в певний історичний період. Населення світу розміщене дуже нерівномірно, адже людство здавна концентрується в районах зі сприятливими для ведення господарства умовами. За густотою населення окремі території України також істотно відрізняються. На наступному уроці ви дізнаєтеся про ще одну складову розміщення населення — типи населених пунктів та їх особливості.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 46 підручника.

2. Продовжте підготовку до географічного турніру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити