Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (11 годин)

ТЕМА 2. РОЗСЕЛЕННЯ

Урок № 57 Міські та сільські населені пункти. Урбанізація.

Мета уроку: навчальна: формувати знання учнів про типи поселень та їх особливості; підвести учнів до розкриття змісту понять «урбанізація», «міська агломерація», «мегалополіс»; сприяти розумінню відмінностей між типами поселень, урбанізацією в різних регіонах та країнах світу; вдосконалювати уміння працювати з тематичними картами атласу, підручником; розвивальна: вдосконалювати уміння аналізувати інформацію, виділяти головне; розвивати інтелект учнів, уміння порівнювати, робити висновки; виховна: виховувати зацікавленість темою, прагнення здобувати нові знання.

Обладнання: підручник, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України, атлас, контурні карти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: розрізняти міські та сільські населені пункти, агломерацію й мегалополіс, темпи і рівень урбанізації; пояснювати зміст понять «урбанізація», «субурбанізація», «агломерація», «мегалополіс»; називати регіони світу та країни з найбільшим та найменшим рівнем урбанізації, найбільші агломерації, світові міста.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Що розуміють під розселенням населення?

2. Який показник розселення ви вивчали на минулому уроці?

3. Від чого залежить густота населення?

4. Які ще показники характеризують особливості розселення населення?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Переважна більшість людей живе в населених пунктах (поселеннях). Розрізняють два типи поселень: міські й сільські. За даними статистики, сьогодні 54 % населення світу живе в міських поселеннях, а 46 % — у сільських (2016 р.).

Виявляється, не завжди легко провести межу між містом і селом. Чим же вони відрізняються одне від одного? Які критерії покладені в основу поділу поселень на міста та села? Як та чому змінюється співвідношення між міським та сільським населенням?

Протягом сьогоднішнього уроку ми знайдемо відповіді на ці запитання.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Типи населених пунктів (с.237)

ü Запитання

ü Розповідь учителя

2. Урбанізація (с.238)

ü Розповідь учителя

Урбанізація (від латин, urbanus — міський) — процес швидкого зростання міського населення, поширення міського способу життя та зростання ролі міст у розвитку суспільства.

Субурбанізація — зростання населення приміських зон, у тому числі за рахунок переїзду частини жителів великих міст із перенаселених районів у передмістя.

Рурбанізація (від англ. rural — сільський) — процес поширення міських форм і умов життя на сільську місцевість.

Хибна урбанізація — процес зростання міського населення, що не підкріплюється можливостями забезпечити відповідний рівень життя (безробіття, відсутність якісного житла, низький рівень благоустрою).

ü Запитання

ü Робота з картою

ü Розповідь учителя

3. Агломерації та мегалополіси (с. 239)

ü Розповідь учителя

ü Робота з картою

4. Сільські поселення

ü Робота з підручником

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Картографічний практикум

Позначте та підпишіть на контурній карті світу найбільші мегалополіси.

ü Бліцопитування

1. Чим відрізняються міські та сільські населені пункти?

2. Що таке урбанізація? Які показники характеризують урбанізацію?

3. Чим відрізняється урбанізація в розвинених країнах та країнах, що розвиваються?

4. Що таке субурбанізація? хибна урбанізація?

5. Наведіть приклади найбільших міських агломерацій світу.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Сьогодні ви дізналися, що крім густоти населення, розселення людей характеризують сукупність населених пунктів (міст, селищ, сіл) різних розмірів та співвідношення кількості міських та сільських жителів. Типи населених пунктів та їхні особливості в Україні ви будете вивчати на наступному уроці.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 47 підручника.

2. Визначте позитивні та негативні наслідки посилення процесів урбанізації у світі.

3. Дослідження (за бажанням). Ознайомтеся з історією розвитку одного зі світових міст (за власним вибором).

4. Продовжте підготовку до географічного турніру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити