Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (11 годин)

ТЕМА 3. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

Урок № 59 Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про розселення населення; скласти загальні уявлення про особливості етнічного складу населення світу, найпоширеніші мовні сім'ї; формувати практичні уміння характеризувати етнічний склад населення за картографічними матеріалами; розвивальна: вдосконалювати навички систематичного самоконтролю; розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; виховна: виховувати толерантне ставлення до представників різних рас, національностей.

Обладнання: підручник, політична карта світу, атлас, контурні карти, дидактичні картки для поточного контролю знань.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати найпоширеніші мовні сім'ї; розуміти зміст понять «раса», «нація», «мовна сім'я»; показувати на карті та називати однонаціональні й багатонаціональні країни.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують опис свого населеного пункту за планом.

ü  Тестове завдання

ü  Бліцопитування

1. Що таке раси? Які основні раси вам відомі?

2. Які країни світу є найбільшими за кількістю населення?

3. Наведіть приклади найчисленніших народів світу.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Наступною темою нашого дослідження є етнічний склад населення світу.

Ви дізнаєтеся про етапи формування етносів, найпоширеніші мовні сім’ї світу та про те, які країни виділяють за національним складом населення.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Як розвивалися етноси (с. 247)

ü  Розповідь учителя

ü  Повідомлення учнів

2. Найпоширеніші мовні сім'ї (с. 247)

ü  Розповідь учителя

ü  Робота з картою

3. Відмінності між державами за національним складом населення (с. 248-249)

ü  Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Картографічний практикум

Позначте на контурній карті світу райони поширення індоєвропейської сім'ї.

ü  Завдання

Складіть опис «етнічного портрета» українця.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Відмінності в природних умовах та історичних процесах спричинили розбіжності серед різних груп людей за рівнем розвитку, традиціями, мовами, що в подальшому призвело до формування різноманітних етносів. Про особливості етнічного складу населення України ви дізнаєтеся на наступному уроці.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 49 підручника.

2. Випереджальне завдання. Дізнайтеся про особливості національного складу населення нашої області. Підготуйте коротке повідомлення за цим питанням.

3. Випереджальне завдання (окремим учням). Підготуйте повідомлення про етнографічні групи українців: гуцулів, бойків, лемків, поліщуків, литвинів.

4. Продовжте підготовку до географічного турніру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити