Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ (6 ГОД)

ТЕМА 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

Урок № 7 Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою.

Мета уроку: навчальна: закріпити практичні уміння учнів визначати географічні та прямокутні координати, описувати місцевість за топографічною картою; формувати первинні практичні вміння працювати з топографічною картою, визначати об'єкти, напрямки, відстані, висоту точок;розвивальна розвивати картографічну грамотність, просторове уявлення, увагу, розумову активність, пізнавальний інтерес; вдосконалювати вміння діяти за заданим алгоритмом; виховна: розвивати пізнавальну самостійність, працелюбність, наполегливість; виховувати зацікавленість картографією.

Обладнання: підручник, топографічна карта, атласи, креслярські приладдя.

Тип уроку: засвоєння умінь та формування навичок.

Очікувані результати: учні зможуть: визначати об'єкти, напрямки, відстані, висоту точок за топографічною картою.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Перевірка домашнього завдання

1. Опис місцевості, що зображена у квадраті 64-13 на фрагменті топографічної карти (використовується прийом «Ланцюжок»: учні по одному реченню додають інформацію про місцевість, яку потрібно було описати).

2. Визначення географічних та прямокутних координат позначки 171,8 у квадраті 65-10 на фрагменті топографічної карти (доки йде перевірка першого завдання, двоє учнів на дошці записують координати висоти; один учень — географічні, інший — прямокутні).

Відповіді:  = 54°40'57",  = 18°03'50"; X = 6065925, Y = 4310650.

ü  Бліцопитування

1. Яку карту називають топографічною? Яке значення мають топографічні карти?

2. Як знайти на топографічній карті меридіани та паралелі?

3. Для чого на топографічній карті потрібна кілометрова сітка?

4. Пригадайте, що таке азимут. Для чого його використовують?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Топографічні карти широко застосовують не лише у різних галузях господарства, а й у повсякденному житті: під час туристичних походів, подорожей незнайомою місцевістю, пошуку об'єктів у великому місті тощо. Орієнтуватися за топографічною картою досить легко, якщо вміти правильно встановити своє місце перебування, впізнавати зображені на ній місцеві об'єкти та рельєф, визначати сторони горизонту, пересуватися в потрібному напрямку.

Пригадайте, які знання та уміння роботи з планом місцевості ви отримали в 6 класі. Чи достатньо їх, на вашу думку, для того, щоб успішно виконувати завдання за топографічною картою? (Учні висловлюють припущення.)

Отже, сьогодні ми з вами продовжимо працювати з топографічною картою.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Як зорієнтувати карту

ü  Розповідь учителя

2. Визначення напрямків та кутів орієнтування (с. 34-35)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

3. Вимірювання відстаней (с. 36)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

4. Визначення висот точок (с. 36)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

V. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ ІЗ МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü  Завдання

1. За фрагментом топографічної карти атласу виміряйте істинний азимут та обчисліть магнітний азимут напряму від школи у с. Малинівка (квадрат 64-12) до електростанції (квадрат 64-13).

2. Автомобіль рухається по дорозі у квадраті 65-12 в напряму від насипу до мосту через річку. Зробіть необхідні вимірювання та визначте дирекційний кут напряму руху автомобіля, обчисліть істинний азимут.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Отже, тепер ви знаєте, наскільки широкі можливості для користувачів відкриває топографічна карта. Щоб закріпити здобуті сьогодні уміння та навички, на наступному уроці ви будете самостійно виконувати завдання практичної роботи. (Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 7 підручника.

2. Здійсніть самостійне дослідження «Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування».

Рекомендації до виконання. Використовуючи мережу Інтернет, знайдіть за допомогою сервісу Google Maps топографічний план свого населеного пункту (району міста). Визначте положення свого будинку та прокладіть від нього: 1) пішохідний маршрут до бібліотеки; 2) автомобільний маршрут до визначної пам'ятки. Обчисліть відстань, яку ви подолаєте під час проходження маршруту. Обґрунтуйте свій вибір маршрутів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити