Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ (6 ГОД)

ТЕМА 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

Урок № 8 Практична робота 1 «Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою».

Мета уроку: навчальна: актуалізувати та вдосконалити практичні уміння та навички читання топографічної карти та виконання практичних завдань за топографічною картою; розвивальна: удосконалювати уміння діяти за заданим алгоритмом; розвивати уміння узагальнювати послідовність виконання операцій і дій, що ведуть до шуканого результату; виховна: розвивати самостійність, критичне ставлення до результатів власної діяльності.

Обладнання: підручник, топографічна карта, атлас, креслярські приладдя, роздавальний матеріал із практичними завданнями.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учні зможуть: описувати місцевість за топографічною картою, визначати об'єкти, напрямки, відстані, висоту точок, географічні та прямокутні координати.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Що таке топографічна карта? Як зорієнтувати топографічну карту на місцевості?

2. Які види завдань за топографічною картою ви навчилися розв'язувати на попередніх уроках?

3. Які з них викликають утруднення?

(Учитель нагадує алгоритм виконання завдань, що викликали утруднення.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Топографічна карта залишається надійним путівником незнайомою місцевістю. Здобуті на попередніх уроках знання та навички в орієнтуванні за картою допоможуть вам виконати завдання практичної роботи.

IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

(Учитель проводить інструктаж щодо виконання завдань практичної роботи, відповідає на запитання учнів.)

I варіант

1. Прокладіть на фрагменті топографічної карти в атласі такий маршрут: джерело Голубе (квадрат 65-13) — ТЕС (квадрат 64-13) — колодязь (квадрат 64-12).

2. Опишіть місцевість, уявно рухаючись маршрутом.

3. Визначте загальну протяжність маршруту.

4. З'ясуйте прямокутні та географічні координати об'єктів, зазначених у завданні 1.

5. З'єднайте початковий та кінцевий об'єкти маршруту лінією та виконайте такі вимірювання та обчислення:

1) виміряйте дирекційний кут загального напряму руху;

2) обчисліть істинний азимут.

6. Визначте абсолютну висоту місцевості, на якій розташована ТЕС.

7. У висновку вкажіть, які знання та уміння вам знадобилися для виконання завдань практичної роботи.

II варіант

1. Прокладіть на фрагменті топографічної карти в атласі такий маршрут: будинок лісника (квадрат 64-12) — водонапірна башта (квадрат 64-13) — цукровий завод (квадрат 64-13).

2. Опишіть місцевість, уявно рухаючись маршрутом.

3. Визначте загальну протяжність маршруту.

4. З'ясуйте прямокутні та географічні координати об'єктів, зазначених у завданні 1.

5. З'єднайте початковий та кінцевий об'єкти маршруту лінією та виконайте такі вимірювання та обчислення:

1) виміряйте дирекційний кут загального напряму руху;

2) обчисліть істинний азимут.

6. Визначте абсолютну висоту місцевості, на якій розташований будинок лісника.

7. У висновку вкажіть, які знання та уміння вам знадобилися для виконання завдань практичної роботи.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал розділу І підручника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити