Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (7 годин)

ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

Урок № 9 Політична карта світу.

Мета уроку: навчальна: формувати знання учнів про політичну карту та її елементи; формувати вміння виявляти кількісні та якісні зміни на політичній карті, розрізняти елементи політичної карти, форми державного устрою; ознайомити з етапами формування політичної карти світу; підвести до розуміння причин, що обумовлюють динамічність змін на політичній карті; розвивальна: розвивати логічне мислення, просторову уяву, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; формувати геополітичний світогляд, розуміння важливості знань про політичну карту; виховна: розвивати пізнавальні можливості; виховувати інтерес до політичної географи як науки.

Обладнання: підручник, політична карта світу, політична карта Європи, атлас.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати ознаки політичної карти, складові частини державної території; пояснювати відмінності між поняттями «країна», «держава», «залежна територія», «невизнані держави»; наводити приклади країн із різним державним ладом.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Сьогодні ми розпочинаємо роботу над наступним розділом нашого курсу, який називається «Географічний простір України».

Україна с частиною світової спільноти держав світу. Ви дізнаєтеся про істотні ознаки політичної карти та складові географічного положення України, як формувалася територія нашої країни, які географічні принципи лежать в основі міжнародного відліку часу.

Наш перший урок розділу присвячений політичній карті світу, яку іноді образно називають «політичним портретом світу». «Зовнішність» цього портрета змінюється в часі, внаслідок приєднання відкритих земель, територіального поділу або об'єднання держав тощо. А для того, щоб розкрити внутрішній світ портрета під назвою «політична карта світу», потрібно дізнатися про її головні елементи, особливості розвитку та суспільно-політичні характеристики держав.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Пригадайте, що зображують на політичній карті.

2. Коли й де з'явилися перші держави?

3. Коли Україна стала незалежною державою?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Політична карта та її елементи (с. 38)

ü Прийом «Мозковий штурм»

ü Розповідь учителя

2. Формування політичної карти (с. 40)

ü Проблемне запитання

ü Розповідь учителя

3. Державний лад (с. 41)

ü Запитання

ü Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Бліцопитування

1. Що таке політична карта? Назвіть її головні елементи.

2. Навіть головні ознаки понять «країна», «держава», «залежна територія», «невизнані держави». Які складові включає територія держави?

3. Чому політична карта змінюється? Які періоди виділяють у її розвитку?

4. Наведіть приклади кількісних та якісних змін на політичній карті.

5. Поясніть відмінності між республіканською та монархічною формами правління.

6. Поясніть відмінності між унітарною та монархічною формами адміністративно-територіального устрою.

7. Назвіть особливості державного ладу в Україні.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Сьогодні об'єктом вашого дослідження була політична карта світу. Ви ознайомилися з її елементами та дізналися про етапи розвитку. Тепер вам зрозумілі відмінності між монархіями та республіками, унітарними та федеративними державами.

Ці знання стануть вам у пригоді на наступному уроці, коли ви будете визначати особливості географічного положення України.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 8 підручника.

2. Позначте на контурній карті країни, що стали незалежними за останні 25 років, та підпишіть їхні назви.

3. Випереджальне завдання. Ознайомтеся зі змістом пункту 1 § 9.

4. Пошукове завдання (за бажанням). Зараз в Україні проводиться реформа регіональної політики. Дізнайтеся, що таке децентралізація та які зміни державного ладу вона передбачає.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити