Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

ПЕРЕДМОВА

До Вашої уваги запропоновано посібник із серії «Мій конспект», створений задля максимального полегшення підготовки вчителя до уроку. Кожний урок розміщено на окремому аркуші і є готовим конспектом уроку. Форматування аркуша, а саме наявність стовпчика для нотаток дозволить учителю внести до уроку власні пояснення, акценти, запрограмувати прийоми роботи, додатковий матеріал тощо, що зробить урок абсолютно «власним», пристосованим до запитів, умов і можливостей учителя й окремих класів.

Цей посібник розроблено для курсу географії 8 класу «Україна у світі: природа, населення» відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 р. № 664. Він містить конспекти усіх уроків курсу у чіткій відповідності новій навчальній програмі курсу (тематика, кількість і порядок викладення матеріалу). Розроблені 64 уроки, запланований резерв часу становить 6 годин.

Визначено мету уроку за основними напрямками здійснення освітньої діяльності учителя на уроці — навчальним, розвивальним, виховним. Навчальна мета уроку обумовлена вимогами курсу до основних знань, умінь та навичок учнів, зазначених у програмі. Розвивальну мету окреслено залежно від можливостей уроку щодо розвитку загальноосвітніх компетентностей та здібностей учнів (особливостей мислення, уяви тощо). Виховна мета уроку спрямовує діяльність учителя на виявлення можливостей матеріалу уроку у справі виховання молодого покоління.

Зазначено тип уроку залежно від найбільш доцільної, на думку автора, його структури. У переліку обладнання вказано мінімально необхідний комплект засобів навчання, який повинен бути в будь-якому загальноосвітньому начальному закладі. Цей перелік учитель може доповнити залежно від оснащення школи засобами навчання географії. Зазначені опорні й базові поняття кожного уроку.

Окремі уроки доповнені переліком географічної номенклатури. Ці об’єкти зазначені у програмі як обов’язкові для опрацювання учнями.

«Тіло» конспекту поділено на основні організаційно-методичні етапи уроку відповідно до його типу. Для кожного уроку запропоновано варіант мотивації навчальної діяльності учнів. Він спрямований викликати зацікавленість учнів до нових знань й бажання виконати для цього запропоновані вчителем види діяльності.

Для етапів актуалізації опорних знань та закріплення нових запропоновані запитання й завдання, які спрямовані на виявлення найактуальніших для даного уроку знань. Ці запитання й завдання вчитель на власний розсуд може легко трансформувати залежно від обраного ним прийому роботи, наприклад, провести бесіду або організувати «мозковий штурм».

Етап перевірки домашнього завдання виділений у тих уроках, де матеріал попереднього й наступного уроку має слабку наступність. Там, де простежено чітку логічну зв’язку двох уроків, етап перевірки знань, по суті, перетворюється на етап актуалізації опорних знань.

Етап підсумку уроку детально не розкритий, оскільки він насамперед залежить від обраних учителем прийомів роботи і може «автоматично вималюватися» у ході діяльності учнів.

Домашнє завдання містить обов’язкове опрацювання параграфа підручника, завдання щодо власних досліджень та проектної діяльності, які зазначено в навчальній програмі, або доцільно провести як випереджальне завдання на наступний урок.

Основний етап уроку (переважно це формування нових знань, умінь та навичок) має детальне планування за змістом навчального матеріалу.

Підсумкові уроки за розділами чи окремими темами вчитель звичайно проводить на власний розсуд. Але в будь-якому випадку вчителю пригоді стануть розроблені завдання за типом традиційної перевірочної роботи.

Посібник орієнтовано у першу чергу на навчальну програму курсу і тому може з легкістю корелюватися з будь-яким обраним учителем підручником.

Сподіваємось, що посібник надасть вам, шановні вчителі, реальну допомогу в підготовці до уроків, заощадить час для нових творчих пошуків.

АвторHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити