Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

УРОК 9. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ (ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ, ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ, ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ). ГЕОПОЛІТИКА. ДЕРЖАВНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ, РОЗМІРИ ТЕРИТОРІЇ, КРАЙНІ ТОЧКИ, ГЕОГРАФІЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ КОРДОНІВ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ, КРАЙНІХ ТОЧОК, ГЕОГРАФІЧНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ І ЗАЗНАЧЕННЯ ЇХНІХ НАЗВ; ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ТОЧОК, ПРОТЯЖНОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ГРАДУСАХ І КІЛОМЕТРАХ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СВІТУ (2-3 НА ВИБІР)

Мета:

навчальна: сформувати розуміння географічного положення держави та розрізняти особливості фізико-, економіко- та політико-географічного положення; навчити визначати й оцінювати географічне положення України; удосконалити знання про державну територію України; сформувати поняття «геополітика»;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, відповідальне критичне ставлення до геополітичних процесів та пропаганди у світі;

виховна: виховувати любов до України, толерантність, відповідальність за розвиток своєї країни.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, фізична і політична карта світу, фізична карта України.

Опорні та базові поняття: фізико-, економіко-, політико-географічне положення держави; державна територія, кордон, крайні точки, територіальні води.

Географічна номенклатура: острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, коса Арабатська Стрілка, Каркінітська затока, Керченська протока.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що є державною територією?

✵ Охарактеризуйте державний лад в Україні.

✵ Що означає визначити ФГП певної території?

✵ Що таке крайні точки певної території (наприклад, материка)?

✵ У які способи ви визначали протяжність материків?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шведський учений Р. Челлен (1864-1922) — один з «батьків» геополітики, вважав, що держава — це «географічний організм, утілений у просторі», А тепер пригадайте з курсу біології, що представники цієї науки називають організмом. Висловіть «за» і «проти» можливості тлумачення держави як організму. Наприкінці уроку ми повернемося до ваших аргументів.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення

Оцінка географічного положення держави складається з оцінки фізико-, економіко- та політико-географічне положення.

ФГП України: у центральній і південно-східній частині Європи материка Євразія; в межах Східноєвропейської платформи Євразійської літосферної плити, якій у рельєфі відповідає Східноєвропейська рівнина, і в межах рухливого Середземноморського складчастого поясу, якому в рельєфі України відповідають Карпатські і Кримські гори, западина Чорного моря; в помірно-, континентальній області помірного поясу, в межах мішаних і широколистих лісів, лісостепу, степу, гірських поясів Карпат і Криму; на півдні вихід до Чорного й Азовського внутрішніх морів Атлантики, берегова лінія сильно порізана; зручне положення для проживання населення та ведення господарської діяльності.

ЕГП — сукупність просторових відносин із зовнішніми об’єктами, що мають економічне значення для функціонування й розвитку. Оцінка ЕГП містить такі аспекти: ступінь економічного розвитку сусідніх країн й економічних регіонів, близькість й розвиненість міжнародних транспортних шляхів, паливно-сировинних баз, промислових і сільськогосподарських районів, ринків сбуту, зміни в часі.

ПГП — сукупність просторових відносин з іншими країнами й регіональними об’єднаннями країн з точки зору загальнополітичних, економічних й військово-стратегічних інтересів і можливостей. Оцінка ПГП країни містить такі аспекти: ступінь політичної та економічної стабільності, відповідність ідеології, культурних традицій, рівня розвитку із сусідніми країнами; обсяг та якість зв’язків із країнами світу, політичне та економічне значення у світі та регіоні, ступінь зовнішньополітичної активності; участь у військово-політичних угрупуваннях, наявність дружнього або ворожого оточення, відповідність кордонів територіям розселення народів, наявність спірних територій.

2. Державна територія України

Державна територія України є недоторканою, а її межі визначаються державним кордоном (ст. 2 Конституції України). S = 603,7 тис. км2 (46 місце у світі, 1 місце в Європі); протяжність 1316 км (зх. → сх.), 893 км (пн. → пд.).

Державний кордон суходолом з сімома державами (понад 5,6 тис. км), морський кордон Чорним та Азовським морями (понад 1,3 тис. км).

Існують різні методики визначення географічного центру території.

Географічний центр території України:

✵ смт Добровеличківка (за серединним положенням між крайніми точками);

✵ с. Мар’янівка Шполянського р-ну Черкаської обл., або точка за 2 км на захід від м. Ватутіне Черкаської області (за різними методиками врахування конфігурації території).

Географічні центри Європи: с. Пурнюшкеш за 25 км на північ від Вільнюс а (Литва); за 50 км на північний захід від Полоцька (Білорусь); о-в Сааремаа (Естонія); с. Талія (Угорщина); с. Ділове Рахівського р-ну, Закарпатської обл. та ін.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання Практичної роботи № 2.

Дослідження. Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2-3 на вибір).

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _____________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити