Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

УРОК 10. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ МЕЖ УКРАЇНИ З XX СТ. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ, ЙОГО ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НА РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РІВНЯХ

Мета:

навчальна: використовуючи міжпредметні зв'язки з історією, охарактеризувати основні етапи формування території країни; з'ясувати причини й наслідки територіальних змін останнього століття; ознайомити з сучасним адміністративно-територіальним устроєм України, його проблемами та перспективами змін;

розвивальна: продовжити формування основних навичок роботи з джерелами географічних та історичних знань, умінь аналізувати, робити висновки і узагальнення;

виховна: виховувати повагу до історичного минулого країни, толерантність, гордість за свою країну.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, історичні карти території України, карта адміністративно-територіального устрою України.

Опорні та базові поняття: територіально-адміністративна одиниця, історико-географічний край.

Географічна номенклатура: АР Крим, 24 області України. Київ, Севастополь, обласні центри.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Коли Україна здобула незалежність?

✵ Пригадайте з курсу історії України, які українські державні утворення існували на політичний карті світу в різні історичні періоди.    

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Минулого уроку ми відзначали вигідне географічне положення України. Це добре для країни. Однак це завжди спричиняло зазіхання сусідніх сильних держав. Поміркуймо, як можна вирішити такі проблеми.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Формування території України

07.11.1917р.

Проголошення УНР (Київ)

13.11.1918 р.

Проголошення ЗУНР (Львів)

1917 — 1945 рр.

Українські землі ввійшли до складу Росії, Польщі, Чехословаччини, Румунії

1922 р.

Східна частина України входить до складу СРСР

1939 р.

До УРСР приєднують її західні землі

1940 р.

До України приєднують Північну Буковину та Південну Бесеарабію

1945 р.

До України приєднується Закарпаття

1954 р.

Верховна Рада СРСР передає УРСР Кримську область (приєднавши українські території до РСФСР)

З 1922 р. Україна розвивається як формально незалежна радянська соціалістична республіка у складі СРСР. 1954 р. остаточно сформувалися межі держави, у яких вона існувала! після проголошення 24.08.1991 р. незалежності. З 2014 р. Росією анексований Крим. Деякі історичні українські землі розташовані в межах інших держав. Україна в жодному разі не порушує угоди щодо кордонів і територіальної цілісності держав, укладені європейськими державами після Другої світової війни.

2. Сучасний адміністративно-територіальний устрій країни

Поділ території на різні за рангом частини (одиниці) з місцевими органами влади задля зручності керування країною:

✵ Автономна Республіка Крим;

✵ 24 області;

✵ 2 міста державного підпорядкування (з особливим статусом);

✵ центри АР та областей (25), райони АР та областей (490), міста (460, 3 них 187 міст спеціального, республіканського чи обласного значення), районні центри, райони в містах (111), смт (885) та села. (28385).

3. Проблеми й перспективи адміністративно-територіального устрою країни

Суперечності: на території міст існують інші міста, села, селища як окремі

адміністративно-територіальні одиниці; є територіальні анклави (адміністративно підпорядковані іншим територіям); занадто подрібнені адміністративно- територіальні одиниці (економічне управління малих одиниць малоефективне); багато міст обласного значення; межі не чітко виділені (державний кадастр потребує удосконалення відповідно до сучасних норм і технологій).

Реформування АТУ потребує розробки комплексних методик (бюджетні, податкові, комунальні, сфери послуг та ін. реформування) з урахуванням історико-географічних аспектів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Наведіть конкретні приклади подій, пов’язаних із формуванням території України у XX ст.

✵ Скільки адміністративних одиниць входить до складу України? Покажіть декілька прикладів на карті.

✵ На контурній карті позначити АР Крим, 24 області України, Київ, Севастополь, обласні центри, свій населений пункт.

✵ Запропонуйте своє бачення адміністративного поділу території України чи свого краю.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ______________________________

✵ На сайті Укрстату http://www.ukrstat.gov.ua/ перейдіть на закладку Статистична інформація/Населення та міграція/Кількість адміністративно-територіальних одиниць. Ознайомитися з адміністративним поділом своєї області.

✵ Визначити координати свого обласного центру.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити