Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 15. ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ. ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ. ГЕОЛОГІЧНІ ЕРИ

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з геологічною будовою території України; удосконалювати знання про геологічну історію Землі, геологічне літочислення; сформувати уявлення про особливості природних умов території України в різні геологічні ери; формувати навички роботи з геохронологічною таблицею, тематичними картами;

розвивальна: розвивати навички образного мислення, уяву, світогляд;

виховна: виховувати повагу до дослідників Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, геологічна карти України, геохронологічна таблиця.

Опорні та базові поняття: геохронологічна шкала, геологічні ери та періоди, гірські породи, абсолютний та відносний вік гірських порід.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

За політико-адміністративною картою України здійсніть «подорож» у межах країни за маршрутом:

а) 50° пн. ш;

б) 34° сх. д;

в) Луцьк — Чернівці — Вінниця — с. Грем’яч — Харків — Маріуполь, указуючи форми рельєфу, які ви перетинаєте.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Який вік Землі? Як учені встановлюють геологічний вік гірських порід?

✵ Пригадайте назви геологічних ер. Які епохи горотворення їм відповідають?

✵ Що вам відомо про давнє зледеніння на території Євразії?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У давнину люди, що населяли східні райони України, будували мазанки з глини, а в Криму житло складали з черепашника. В Одесі, де проживає близько мільйона жителів, не можна збудувати метро, яке б усунуло багато транспортних проблем. Великі родовища газу є в Харківській області, а в Карпатському регіоні — солі. Чому це так? Усе це і багато іншого ми зрозуміємо, вивчаючи геологічну історію та будову нашої країни.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Геологічна карта

На геологічних картах умовно знятий шар четвертинних (антропогенових) відкладів. Для їх детального вивчення існують спеціальні карти. На геологічній карті відображено розташування переважних гірських порід різного віку.

2. Геохронологічна таблиця

Відображує історію розвитку земної кори і життя. Вік Землі близько 4,6 млрд р. Вік визначають абсолютний або відносний (за нашаруванням порід).

3. Палеогеографічні умови території України

Палеогеографія — наука про давню природу земної поверхні.

Вивчення складу, віку і особливостей залягання гірських порід дозволяє наближено реконструювати зовнішній вигляд території в геологічному минулому.

Докембрій

Утворювались різні за розмірами водні басейни, активне горотворення супроводжене вулканізмом

Кембрій — Силур

Більша частина території — суходіл, море — на заході. Життя представлене морськими видами, з’являються перші наземні рослини

Девон — Карбон

Існування океану Палеотетіс (між материками Гондвана і Лавразія). У Донбасі та Дніпровсько-Донецькій западині — рифтова зона, зайнята затокою, де накопичувались солі. Панують морські тварини і рослини, дедалі більше папоротей, з’являються насіннєві рослини

Карбон —Перм

Активне горотворення на південному заході, Закарпатті. На сході — Затока, де накопичувались уламкові породи, гіпси, солі. За жаркого, вологого клімату з чергуванням суходіл — море формуються вугленосні товщі. З’являються плазуни, голонасінні, хвойні

Тріас — Юра

Переважно суходіл. Морські басейни в Криму і Закарпатті, інколи заходять у Дніпровсько-Донецьку западину, де накопичувались відклади крейди. Панують голонасінні, з’являються динозаври, перші ссавці, птахи

Юра — Крейда

Переважно суходіл, моря в Закарпатті та Причорноморській западині. Формуються Кримські гори. Поширені наземні плазуни, ссавці, з’являються покритонасінні рослини

Крейда — Неоген

Поширені мілководні моря, найглибше — в районі Дніпровсько-Донецької западини. Клімат холоднішає, тому замість крейд накопичуються піски, глини. На південно-західному узбережжі накопичуються вугленосні породи (Дніпровський буровугільний басейн). Відмирають динозаври, світ живої природи стає схожим на сучасний

Неоген — Антропоген

У Передкарпатті, Закарпатті, Причорноморській западині — море (частина Паратетіса — моря від Альп до Каспію), де накопичувались солі, черепашники. Утворюються Карпати, омолоджуються Кримські гори, відбувається загальне підняття платформи. Різке похолодання клімату, що спричиняє насування льодовиків

4. Значення льодовиків у формуванні лесових відкладів

За еоловою версією периферійні вітри з льодовика на суходільні ділянки сприяли активним процесам руйнування й перевідкладення глинистих порід й утворення лесів і лесоподібних порід. Існують інші гіпотези походження лесів.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Визначте вік гірських порід на території своєї області.

✵ Як вплинули на формування рельєфу України Дніпровське зледеніння? лесонакопичення? Наведіть приклади.

✵ За допомогою карти наведіть приклади поширення гірських порід одного віку (за вибором) на території України.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________

✵ Переглянути в мережі інтернет анімаційні фільми про історію розвитку Землі від часів утворення планети до нашого часу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити