Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 16. ОСНОВНІ ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. КАРТА «ТЕКТОНІЧНА БУДОВА». ЗВ'ЯЗОК РЕЛЬЄФУ З ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. НЕОТЕКТОНІЧНІ РУХИ. ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТА ТЕКТОНІКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Мета:

навчальна: поглибити знання учнів про геологічну будову земної кори в межах території України, показати розміщення тектонічних структур та охарактеризувати; виявити їхній вплив на формування рельєфу; сформувати практичні навички роботи з тектонічною картою;

розвивальна: розвивати навички образного мислення, уяву; розвивати уміння будувати причиново-наслідкові зв'язки;

виховна: виховувати повагу до дослідників Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична й тектонічна карти України, тектонічна карта Світу/Євразії.

Опорні та базові поняття: літосферна плита, платформа, щит, плита, прогин, западина, область складчастості, рельєф, низовина, височина, гори.

Географічна номенклатура: Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Охарактеризуйте геологічну історію розвитку, набір переважних гірських порід і час їх утворення будь-якого регіону України (за вибором).

✵ Поясніть різноманітність складу гірських порід території України.

✵ Які екзогенні (зовнішні) фактори геологічного минулого найсуттєвіше вплинули на формування і накопичення в Україні гірських порід: а) вапняків, черепашника; б) крейди, солей; в) кам’яновугільних; г) лесів?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що називається «платформою»? Виконайте схематичний рисунок будови платформи, виділивши на ньому ділянки щита і плити.

✵ Як утворюються пояси складчастості на Землі?

✵ Назвіть етапи горотворення Землі.

✵ Як пов’язані форми рельєфу з тектонічними структурами.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чому на заході України розташовані гори, а на сході — рівнини? Чому Окремі території низовинні, а інші підвищені? У яких місцях можна будувати небезпечні складні технологічні споруди? На ці та багато інших питань можна відповісти, вивчаючи геологічну будову і тектонічні рухи земної кори в межах країни.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Геологічна будова

Переважає будова материкової земної кори, океанічна кора — в межах Чорноморської котловини.

2. Вивчення геологічної будови, тектоніки території

Наука «тектоніка» вивчає будову і рухи літосфери. Неотектоніка вивчає сучасні (альпійський етап горотворення) тектонічні процеси.

Павло Аполонович Тутковський (1858-1930 рр.) — проводив значні геологічні і гідрогеологічні дослідження (особливо Полісся), висунув гіпотезу походження лесів на основі вивчення еолових процесів давнього льодовика.

3. Тектонічні структури України

Східноєвропейська докембрійська платформа

✵ Український щит — довжина понад 1000 км, ширина 100-250 км, кристалічні породи місцями виходять на поверхню;

✵ Воронезький кристалічний масив — на крайньому північному сході, кристалічні породи на глибині від 150 м;

✵ Волино-Подільська плита (каледонська) — осадовий чохол 2-2,5 км;

✵ Львівська (Галицько-Волинська) западина (герцинська) — потужність осадового чохла 3-7 км;

✵ Донецька складчаста споруда (герцинська);

✵ Дніпровсько-Донецька западина (герцинська) — потужність осадового чохла 10-12 км, в осьовій частині до 18 км;

✵ північне крило Причорноморської западини (альпійська) — фундамент місцями залягає на глибині понад 3 км.

Карпатська складчаста система (альпійська)

Передкарпатський прогин; Карпатська покривно-складчаста споруда; Закарпатська западина.

Кримська складчаста система (мезозойська, омолоджена в альпійську)

Складчасто-брилова споруда Гірського Криму; Індоло-Кубанський прогин.

Добруджа (релікт мезозойської складчастої системи, місцями омолоджена в альпійську).

Тектонічна будова і сучасні тектонічні рухи обумовлюють формування великих форм рельєфу і корисних копалин. Визначають особливості будівництва, пошуку корисних копалин, прогнозування землетрусів тощо.

4. Неотектонічні рухи

Карпати продовжують підніматися, опускається північне узбережжя Азовського моря, платформні ділянки зазнають переважно висхідних рухів.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Дайте визначення поняттям «платформа», «область складчастості», «щит», «плита».

✵ Назвіть та покажіть на карті основні тектонічні структури в межах України.

✵ Зробіть висновок про відповідність форм рельєфу основним тектонічним структурам України.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________

✵ На контурній карті позначити і підписати тектонічні структури.

Дослідження. Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити