Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 17. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ РЕЛЬЄФОТВІРНІ ЧИННИКИ І ПРОЦЕСИ. ТИПИ РЕЛЬЄФУ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ. РЕЛЬЄФ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Мета:

навчальна: формувати уявлення про науку геоморфологію, геоморфологічну будову України; поглибити знання про сили, що формують рельєф; удосконалювати вміння і навички роботи з тематичними картами;

розвивальна: розвивати вміння побудови причиново-наслідкових зв'язків;

виховна: виховувати повагу до дослідників Землі, дбайливе ставлення до земель.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, геоморфологічна карти України.

Опорні та базові поняття: екзогенні та ендогенні сили, ерозія, акумуляція, карст, антропогенні форми рельєфу, геоморфологічна будова, форми рельєфу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Назвіть та покажіть на фізичній карті України тектонічні структури: а) давньої докембрійської платформи; б) молодих платформ; в) молодих складчастих поясів.

✵ Покажіть на карті райони можливих землетрусів. Відповідь обґрунтуйте.

✵ Поясніть принципову різницю між платформою, щитом, плитою, складчастістю.

✵ Діяльність яких сил належить до екзогенних?

✵ Які за розмірами утворюються форми рельєфу внаслідок діяльності ендогенних сил? екзогенних? Як це пояснити?

✵ Назвіть відомі вам дрібні форми рельєфу. Які з них трапляються в нашій місцевості?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Скільки б ми не спостерігали за ростом рослин, ми ніколи не помічаємо самого процесу, тільки фіксуємо зміни — з’явився новий листок, набрякли бруньки. Так і з місцевістю. Скільки не дивись на Карпати, а що вони «ростуть», скажуть тільки спеціалісти, які вимірюють висоти місцевості. Але зафіксувати невеличкі зміни (з точки зору геологічного часу), що свідчать про утворення гір, або їхні старіння і перетворення на рівнини, в наших силах. Будьте уважними до свого краю, і ви хоч на мить станете свідками грандіозних геологічних перетворень.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Геоморфологічна будова

Геоморфологія — наука про закономірності утворення і розташування форм рельєфу земної поверхні.

Рельєф = безперервна дія ендогенних сил + екзогенних сил.

Форми рельєфу за походженням:

генетичні — основні, великі елементи (низовини, височини, гори) — визначаються тектонічною будовою (ендогенні процеси)

місцеві (балки, річкові долини, карстові воронки тощо) — визначаються геологічною будовою та екзогенними процесами.

Ендогенні процеси формують підняття та опускання, екзогенні виконують нівелювання поверхні шляхом руйнування порід (денудація), перенесення та їх накопичення (акумуляція). Перевага сили впливу визначається тектонічною будовою поверхні і складом гірських порід.

2. Рельєфотвірні чинники та процеси:

✵ діяльність постійних і тимчасових водотоків (водна ерозія) — яри, балки, річкові долини;

✵ діяльність вітру (вітрова ерозія) — еолові форми: дюни, піщані горби;

✵ діяльність давніх льодовиків — льодовикові й водно-льодовикові форми: зандри (піщані рівнини), ози (лінійно витягнуті гряди), ками (горби), кари (кріслоподібні заглиблення в горах);

✵ карст (розчин водами гірських порід) — карри (поверхневі форми: рівчаки, лунки), печери, колодязі;

✵ морська абразія (руйнування морськими хвилями) і акумуляція — скелі, гроти, урвища, пляжі, пересини, коси;

✵ гравітаційні (зазвичай у поєднанні з іншими) — оповзні, зсуви, осипні шлейфи;

✵ суфозія (вилуговування солей і вимивання порід і ґрунтів з просіданням поверхні) — степові блюдця, поди;

✵ вулканічна діяльність — вулканічні горби, лаколітні гори, сопки грязьових вулканів.

3. Геморфологічна карта

Відображує форми рельєфу, закономірності їх утворення і розповсюдження.

4. Рельєф і діяльність людини

Діяльність людини → техногенні форми: терикони, дамби, насипи, кар’єри.

Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) — доводив діяльність людства як нової геологічної сили.

Володимир Гаврилович Бондарчук (1905-1993) — обґрунтовував закономірності структури земної кори і рельєфу, вивчав четвертинні відклади території України.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ У чому різниця відображення рельєфу на фізичній і геоморфологічній картах?

✵ Чим різняться денудаційні та акумулятивні процеси? У яких місцевостях переважає один над іншим?

✵ За картами атласу з’ясуйте, які форми рельєфу переважають у в нашій місцевості, які рельєфотвірні процеси їх сформували.

✵ Наведіть приклади зміни рельєфу внаслідок діяльності людини.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати §____________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити