Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 18. КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ, ГЕОГРАФІЯ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ. ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. АКТИВНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ БАСЕЙНИ Й РАЙОНИ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ, СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ, ТОРФУ, ГОРЮЧИХ СЛАНЦІВ

Мета:

навчальна: поглибити знання про особливості різних видів корисних копалин; сформувати уявлення про багатство ї різноманітність корисних копалин України; виявити закономірності їх поширення, проаналізувати особливості паливних корисних копалин країни; удосконалювати навички роботи з тематичними картами;

розвивальна: розвивати навички аналітичного мислення, практичні навички раціонального природокористувача;

виховна: виховувати відповідальне ставлення до природних багатств.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, корисних копалин карти України, контурні карти, колекція корисних копалин.

Опорні та базові поняття: корисні копалини, паливні мінеральні ресурси, родовище, мінерально-сировинний басейн.

Географічна номенклатура: Донецький та Львівсько-Волинський кам'яновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

За картами атласу дайте характеристику рельєфу адміністративної області України (за вибором), вказуючи генетичні і місцеві форми, пояснюючи особливості їх утворення (тектонічна будова, переважні рельєфотвірні процеси).

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що таке корисні копалини? На які групи вони поділяються?

✵ Згадайте, який існує взаємозв’язок між геологічною будовою території та корисними копалинами.

✵ Чому знання тектонічної будови території є обов’язковими для пошуку родовищ корисних копалин?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним завданням господарської діяльності людини є створення всього необхідного для підтримки і полегшення її існування. Окрім продуктів харчування, це певні матеріальні речі та енергія. Створення останніх переважно засноване на переробці багатств надр Землі. Які ж «скарби» приховані в надрах нашої України? Чого природа надала нам удосталь, а чого пошкодувала?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація корисних копалин за використанням, закономірності поширення

Рудні корисні копалини — частіше метаморфічного та магматичного походження → в щитах платформ; горючі — осадового → в осадовому чохлі (плити, западини); нерудні (будівельна, гірничо-хімічна, технічна сировина) — осадового і магматичного → повсюдно, в областях складчастостей, гідротермальні — підземні води → в областях складчастостей, розломів.

Складність тектонічної і геологічної будови обумовили різноманітність корисних копалин, значущість деяких з них (марганцеві, залізні, ртутні, уранові руди, кам’яне вугілля, солі тощо).

2. Вугільні басейни

Донецький кам’яновугільний — в районі Донецької складчастості; S ≈ 50 тис. км2; 120 пластів досягають робочої потужності в 0,6 м, максимально — до 1,2-1,5 м; промислові запаси вугілля оцінюються в 109 млрд т. Глибоке залягання пластів. Складний у розробці.

Львівсько-Волинський кам’яновугільний — в районі Галицько-Волинського прогину; S ≈ 10 тис. км2; глибини залягання пластів від 300 до 900 м, максимальна потужність 2,8 м; промислові запаси вугілля оцінюються в 1 млрд т.

Дніпровський буровугільний — приурочений до осадового чохла Українського щита; S ≈ 150 тис. км2; загальні запаси конденційного вугілля оцінюються близько в 4 млрд т; глибини залягання пластів від 10-60 м до 120-150 м; потужність пластів від 1,5 до 12 м.

3. Нафтогазоносні райони

Східний — у межах ДДЗ; понад 140 родовищ нафти, нафтогазоконденсату, газу і конденсату, які поступово змінюються з північного заходу на південних схід; сировина якісна, газ переважно метановий (98,5%), нафти малопарафінисті з умістом сірки до 1 %; продуктивні горизонти — на глибинах 360—6000 м.

Західний — у межах Передкарпатського, Закарпатського прогинів, Карпатської складчастої споруди; найстаріший в Європі район нафтовидобування; багато родовищ вичерпані.

Південний — у межах Причорноморського прогину; маловивчений; поклади на глибинах від 200 до 5000 м, на суходолі та в шельфовій зоні.

4. Інші паливні ресурси

Горючі сланці — в межах Українського щита, ДДЗ, смугою вздовж східного схилу Карпат; використовують для отримання смол; наявні запаси майже не використовують.

Сланцевий газ — Юзівська (Харківська, Донецької обл.), Одеська (Львівська, Івано-Франківська обл.) ділянки, на сьогодні необґрунтовано економічну та екологічну доцільність використання.

Торф — в заболочених районах на півночі і заході країни; запаси становлять близько 2,5 млрд. т; використовують як паливо для місцевих потреб, сировину для органічних добрив; видобуток незначний.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Поясніть на конкретних прикладах взаємозв’язок між тектонічною та геологічною будовою території України та корисними копалинами.

✵ Назвіть та покажіть на карті найбільші вугільні басейни, нафтогазоносні райони. Дайте їх стислу характеристику.

✵ Які екологічні проблеми пов’язані з видобуванням паливних корисних копалин?

✵ Чому видобуток вугілля в України стає дедалі нерентабельним (затрат більше, ніж прибутку)?

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § __________________________

✵ На контурних картах позначити основні райони паливних корисних копалин.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити