Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

ВСТУП

УРОК 1. ОБ'ЄКТИ ВИВЧЕННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ТА СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ВСТУП

Мета:

навчальна: з'ясувати особливості нового курсу, об'єкти його вивчення; сформувати стійке розуміння відмінностей фізичної та соціальної географії; ознайомити з їхніми методами дослідження, продовжити формування основних навичок роботи з джерелами географічних знань;

развивальна: розвивати науковий світогляд, інтерес до географії як прикладної науки;

виховна: виховувати повагу до колективу.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, фізична карта світу, політична карта світу, різноманітні карти України природничої й суспільної тематики, зразки різноманітних джерел знань з географії України.

Опорні та базові поняття: географія, фізична географія, суспільна географія, об'єкт і метод географічного дослідження, джерело географічної інформації.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що вивчає наука географія?

✵ 3 якими географічними курсами ви познайомились в попередніх класах? Що конкретно ви вивчали? Що дають нам ці знання?

✵ Якими джерелами знань ви користувалися під час вивчення попередніх курсів географії?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми починаємо вивчати новий курс, який дасть вам дуже багато відповідей. Наприклад, чому експортними галузями нашої країни є металургія та сільське господарство? Які місця України можуть вабити туристів з усього світу? Які релігії існують у світі, у чому відмінності між ними та які з них сповідують громадяни України? Будьте уважні й активні, і ви дізнаєтеся багато цікавого про місце нашої країни у світі.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географія (комплекс наук)

Фізична — вивчає властивості, зміни в часі, закономірності розташування територією природних компонентів (ресурсів), природних умов, природних комплексів для кращого використання природних багатств країни.

Суспільна — вивчає особливості населення, його регіональні відмінності.

Економічна — вивчає господарство, особливості й закономірності його розміщення.

2. Організація збору географічної інформації

Стаціонарні дослідження — регулярна діяльність «на одному місці». Залежно від об’єктів спостереження (мети): геоморфологічні, гідрологічні, ґрунтові, біогеографічні, комплексні тощо;

екскурсії — стисле ознайомлення з фізико-географічними об’єктами для поглиблення знань, відпрацювання певних навичок;

експедиції — довгострокові дослідження (поєднання стаціонарних і екскурсійних форм) окремих природних компонентів і умов або природних комплексів загалом;

дистанційні дослідження — сучасна форма організації, заснована на використанні досягнень техніки (космічної, аеро-, підводної тощо).

3. Методи географічних досліджень (умовна класифікація):

а) за формою отримання даних:

✵ спостереження і вимірювання — робота метеостанцій, зйомки космічних супутників;

✵ експеримент (науково-організований дослід);

✵ моделювання (створення моделей аналогічно природним комплексам або віртуальних) — заповідники, географічні карти, комп’ютерна модель утворення балки;

✵ опитування — перепис населення;

б) за джерелами знань: картографічні; вивчення спеціалізованої літератури; обробка статистичної інформації; ГІС тощо;

в) за розумовою діяльністю: порівняння; аналіз; прогнозування;

г) за організацією досліджень: камеральні; стаціонарні; експедиційні; дистанційні; комплексні.

4. Джерела географічної інформації

а) Спеціалізована наукова і популярна література: енциклопедії, словники, довідники тощо.

б) Інтернет-джерела. Містять інформацію, накопичену в різних країнах світу (наукові, популярні описи, статистичні дані, фото- й відеоінформація, форумний обмін думками тощо).

в) Періодичні видання і засоби масової інформації.

г) Нетрадиційні джерела географічної інформації: художня література, твори образотворчого мистецтва, твори прикладного мистецтва тощо.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Назвіть основні методи географічних досліджень.

✵ Якими методами досліджень ми користуватимемося під час вивчення курсу?

✵ Які знання про Україну ви шукатимете в розділі фізичної географії підручника, а які — суспільної?

✵ Назвіть джерела географічної інформації. Яку інформацію можна з них отримати?

✵ Демонстрування вмінь пошуку в наявних у класі енциклопедіях чи словниках певної інформації.

✵ Наведіть приклади географічних видань. Продемонструйте їх. Складіть анотацію до одного з них.

✵ Чим відрізняються між собою енциклопедії, довідники, словники?

✵ Вам потрібно отримати якомога більше інформації про відоме місце України (за вибором). Як ви це робитимете?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________

✵ Ознайомитися із сайтом Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/. Поцікавитися інформацією в закладці «Юним громадянам».

✵ Окремим учням (за бажанням) — підготувати повідомлення про дослідження території України Геродотом, Г. де Бопланом, С. Рудницьким.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити