Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 20. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. УСТАНОВЛЕННЯ ЗА КАРТАМИ (ТЕКТОНІЧНОЮ, ГЕОЛОГІЧНОЮ, ФІЗИЧНОЮ) ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ, РЕЛЬЄФОМ, ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ТА КОРИСНИМИ КОПАЛИНАМИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ, РЕЛЬЄФУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

Мета:

навчальна: повторити й систематизувати знання про взаємозв'язок тектонічної будови, геологічної будови, палеогеографічних умов розвитку, форм рельєфу і корисних копалин; виявити закономірності в поширенні гірських порід і форм рельєфу територією України; сформувати уявлення про особливості верхньої частини земної кори в межах своєї місцевості; удосконалити уміння й навички аналітичної роботи з тематичними картами;

розвивальна: розвивати вміння аналізувати та систематизувати дані, робити висновки;

виховна: виховувати акуратність, уміння працювати в групі.

Тип уроку: систематизації й узагальнення знань, удосконалення вмінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, корисних копалин карти України, контурні карти.

Опорні та базові поняття: тектонічні структури, геологічна будова, палеогеографічні умови розвитку, корисні копалини, форми рельєфу.

Географічна номенклатура: всі об'єкти, вивчені протягом теми.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми вивчали складний матеріал про утворення поверхні земної кори в межах території України. Процеси, які відбуваються в надрах земної кори і на її поверхні, цілком логічні й закономірні. Знаючи ці закони, можна пояснити формування особливостей будь-якої території нашої планети. Це потрібно не стільки для задоволення нашої допитливості, скільки для виконання практичних задач. Наприклад, пошуку корисних копалин, виявлення зон можливих землетрусів, запобігання шкідливим для господарської діяльності людини проявам рельєфотвірних процесів, обґрунтуванню місць будівництва певних об’єктів тощо. Під час виконання практичної роботи ми повторимо основні положення вивчених тем, систематизуємо здобуті знання та узагальнимо ці закономірності на прикладах території України.

III. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

✵ У межах яких великих тектонічних структур розташована територія України, ваша місцевість? Назвіть менші частини у їхньому складі. Які характерні відмінності названих структур?

✵ Назвіть і покажіть на карті основні (генетичні) форми рельєфу на території України, своєї місцевості.

✵ Породи яких геологічних періодів найбільш поширені територією країни, вашої місцевості (без урахування четвертинних відкладів)? Які палеогеографічні умови спостерігались у той час?

✵ Які найпоширеніші гірські породи сформувалися в останній четвертинний період? Яке значення для цього мали давні льодовики?

✵ Які три основні види діяльності виконують екзогенні сили на поверхні земної кори? У яких місцевостях найбільш поширений той чи інший вид?

✵ Перелічіть процеси, які ускладнюють поверхню основних форм рельєфу України, утворюючи місцеві форми.

✵ Назвіть групи корисних копалин, які розвідані або перспективні для розвідки в межах України. Які вони за походженням? Покажіть на карті основні райони їх залягання. Якими корисними копалинами багата ваша місцевість?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Тренувальна вправа

Оберіть дві схожі за походженням тектонічні структури в межах території країни. За тематичними картами визначте їхній вік, геологічну будову, поширені гірські породи та сформовані в їхніх межах форми рельєфу. Родовища яких корисних копалин тут поширені? Зазначте загальні особливості. Поясніть їх. Чи можна це вважати закономірністю?

Основна вправа

Аналогічно проаналізуйте інші тектонічні структури країни, порівнюючи їх групами за походженням (складчастості, западини, щити, плити) або за віком. Виділіть окремим кольором тектонічну структуру, у межах якої розташована ваша місцевість та всі інші дані, що її стосуються.

Запропонуйте спосіб, у який узагальнена вами інформація матимете систематизований вигляд і дасть можливість виявити і сформулювати закономірності формування, розвитку, розташування поверхні земної кори і корисних копалин у межах України.

За наявності цікавих ідей авторам і учням, що поділяють їх, дати можливість реалізувати пропозиції. Іншим учням пропонують заповнити систематизувальну таблицю.

Тектонічні

структури

Форми рельєфу

Геологічна

будова

Корисні

копалини

генетичні

місцеві

І. Східноєвропейська докембрійська платформа

Український щит

.....

V. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ІДЕЙ І ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Зробіть загальний висновок про залежність чи взаємозалежність, обумовленість тектонічної будови, геологічної будови, рельєфу і корисних копалин. Відобразіть його у схематичному вигляді або будь-яким обраним вами способом. Намагайтеся зробити це лаконічно і зрозуміло іншим.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Доопрацювати практичну роботу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити