Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

УРОК 21. КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ: СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ, ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ, ПІДСТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ. РОЗПОДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В АТМОСФЕРІ І НА ЗЕМНІЙ ПОВЕРХНІ. ВЛАСТИВОСТІ ПОВІТРЯНИХ МАС, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ. АТМОСФЕРНІ ФРОНТИ, ЦИКЛОНИ ТА АНТИЦИКЛОНИ

Мета:

навчальна: удосконалити знання учнів про основні чинники формування клімату та їхню взаємодію в межах території України; сформувати уявлення про розподіл сонячної енергії, циркуляційні процеси в атмосфері, важливі для клімату країни; оцінити характер поверхні української території з точки зору його впливу на клімат;

розвивальна: розвивати навички роботи з тематичними картами, формувати аналітичне мислення;

виховна: виховувати зацікавленість кліматологією.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: карта кліматичних поясів світу, кліматичні карти світу та України, глобус.

Опорні та базові поняття: клімат, кліматотвірні чинники, сонячна радіація, циркуляція атмосфери, циклон, антициклон, атмосферний фронт, рельєф, пряма сонячна радіація, розсіяна сонячна радіація, відбита сонячна радіація, радіаційний баланс, альбедо, трансформація повітряних мас.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що називають кліматом?

✵ Назвіть основні чинники, що обумовлюють формування різних типів клімату на Землі.

✵ Як закономірності розподілу сонячного тепла та тиску на поверхні Землі?

✵ Назвіть основні повітряні маси Землі. Чим вони відрізняються?

✵ Які вітри панівні для помірного поясу Землі?

✵ У якому напрямку відбувається відхилення напрямку руху повітря в Північній півкулі?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Останнім часом у засобах масової інформації дедалі частіше говорять про зміну клімату на Землі. А чи міняється клімат в Україні або її окремих регіонах? Якщо це так, то які саме причини формування клімату змінилися? Щоб аналізувати ці питання, треба згадати, що саме формує кліматичні особливості певної території.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Сонячна радіація

Висота Сонця над горизонтом (залежність географічної широти) → тривалість сонячного сяйва → кількість сонячної радіації, що надходить.

h = 90° - φм ± φс,

Сумарна сонячна радіація = пряма + розсіяна.

Улітку на територію України надходить 1676-2137 Мдж/м2, взимку — 250-420 Мдж/м2.

Радіаційний баланс = сумарна сонячна радіація — втрачена радіація (відбита + випромінена). В Україні радіаційний баланс протягом року додатний (1700-2400 Мдж/м2), взимку може бути від’ємним.

2. Циркуляція атмосфери

Україна розташована в помірному поясі → переважають помірні повітряні маси (ПП) → переважає західний перенос повітряних мас з Атлантики. Вторгнення повітряних мас з різними властивостями відбувається в циклонах та антициклонах.

Зима. Активізується переміщення повітря (мПП) в циклонах (переважно із заходу, з Ісландського мінімуму) і кПП в антициклонах (зі сходу, північного сходу, з Азіатського максимуму) → зміна температур майже в меридіональному напрямку.

Весна. Посилюється дія Азорського антициклону (вплив Атлантики), відбувається вторгнення АП (обумовлює суху, ясну, холодну погоду, заморозки), рідше — сухого кТП з південного сходу (дуже тепла, суха погода, інколи суховії).

Літо. Азорський антициклон поширюється майже на всю територію, формуючи суху, ясну, дуже теплу погоду. Незначні циклони із заходу-північного заходу приносять зниження температур, опади, хмарність.

Осінь. Посилюється циклональна діяльність. Вторгається холодне арктичне повітря, інколи — сухе, тепле з південного сходу чи південного заходу.

Між повітряними масами утворюється атмосферний фронт. Характерні вітри та опади. Холодний — холодне повітря просувається клином вздовж земної поверхні, теплий — холодне повітря так само клином відступає вздовж поверхні.

3. Характер підстильної поверхні

✵ Рельєф. Рівнинність території обумовлює вільне проникнення повітряних мас різних напрямків; -бар’єрна функція горних хребтів; зниження температур з висотою; західні схили отримують більшу кількість опадів;

✵ особливості рослинного і ґрунтового покриву визначають альбедо поверхні;

✵ близькість водних об’єктів. Узбережжя морів, великих водосховищ відчувають вплив бризової циркуляції (зменшення амплітуди добових і річних температур, віднесення дощових хмар углиб території);

✵ ступінь прогрітості території впливає на трансформацію (зміну якостей) повітря (наприклад, влітку відносно холодне АП може трансформуватися над теплою поверхнею, викликаючи спекотну, суху погоду), утворення місцевих відмінностей тиску.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Закінчіть речення:

а) сонячна радіація, що безпосередньо надходить від Сонця до земної поверхні, називається...;

б) сумарна сонячна радіація складається з...;

в) радіаційний баланс — це ...;

г) альбедо Землі залежить від ...;

д) територія України може перебувати під впливом таких повітряних мас та їхніх різновидів, як...

✵ Намалюйте схему циклону та антициклону.

✵ Звідки й коли переважно приходять циклони в Україну? антициклони?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати §___________________________________

✵ Зібрати народні прикмети прогнозування погоди.

✵ Ознайомитися з переміщенням повітряних мас над Україною http://www.cosmos-online.ru/moving-air-mass.html та картою атмосферних фронтів https://www.gismeteo.ua/map/catalog/.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити