Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

УРОК 22. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ: ТЕМПЕРАТУРА, ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ, ОПАДИ, КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ В УКРАЇНІ. РІЧНИЙ ТА СЕЗОННИЙ ХІД КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. КЛІМАТИЧНА КАРТА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ ЗА ЗАДАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про кліматичні показники в межах України; показати особливості їхнього розподілу територією країни та протягом року; систематизувати знання про кліматичні особливості країни, вивчаючи її кліматичне районування;

розвивальна: вдосконалювати навички роботи з тематичними картами, розвивати навички дослідницької роботи;

виховна: виховувати допитливість, взаємоповагу.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: карта кліматичних поясів світу, кліматичні карти світу та України.

Опорні та базові поняття: кліматичні показники, температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Використовуючи контур України, схематично покажіть, які типи повітря і звідки проникають на її територію.

✵ Пофантазуйте, які кліматичні зміни відбулися б на території України, якщо Карпати розміщувалися б на сході (не змінюючи напрямку протяжності хребтів), на півночі (за протяжності хребтів із заходу на схід).

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Якими видами умовних позначень зазвичай позначають на картах показники температур, опадів, вітри, атмосферний тиск?

✵ Що таке вологість повітря? Які її види виділяють? Про яку вологість повідомляють у прогнозах погоди?

✵ Назвіть основні закономірності розподілу температур, тиску, хмарності на материку Євразія.

✵ Назвіть якомога більше чинників, що сприятимуть опадам. Одразу виділяйте ті, що матимуть значення й для території України.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щодня ми цікавимося кліматичними показниками — з’ясовуємо їх з різних джерел. Від цього залежить, який одяг ми обираємо, плануємо певні справи. Як саме вони змінюються Протягом року у своїй місцевості, ми уявляємо, а от чому саме так та чи однакові ці зміни в різних куточках країни, — відповідь на сьогоднішньому уроці.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Режим і розподіл температур

У теплий період температури повітря над територією України обумовлені в основному радіаційним чинником, тобто змінюються в широтному напрямку. Додатковий вплив циркуляційних процесів і особливостей підстильної поверхні обумовлює зростання липневих ізотерм з півночі — північного заходу на південь — південний схід (тут зафіксований температурний максимум).

У холодний період більший вплив мають циркуляційні процеси, тому температури вище на південному заході — заході, які зазнають більше впливу теплих повітряних мас з Атлантики й Середземного моря. Менші температури на північному сході — сході (зафіксований температурний мінімум), що обумовлено зменшенням впливу Атлантики, збільшенням — Азіатського максимуму.

Середньорічні амплітуди температур зростають із заходу на схід (збільшення континентальності клімату).

2. Режим і розподіл опадів

Переважають фронтальні опади, в горах — орографічні. Більша кількість опадів зафіксована в літній період, на півдні — майже рівномірно протягом року, на ПБ Криму — взимку. Кількість опадів зменшується з північного заходу — півночі (600-650 мм), на південь — південний схід (400-300 мм). Це збігається з основним напрямком переміщення вологих мас Атлантики, які поступово втрачають вологу. Максимум опадів у Карпатах (до 2000 мм) і Кримських горах (до 1100 мм).

3. Вологість повітря

Наочним показником вологості повітря є показник відносної вологості. Середньорічний показник — 65-70 %, влітку — 55-60 %, на південному сході в окремі роки — до 10%, взимку — до 80%. Показники зменшуються з північного заходу на південний схід. Добовий і річний хід відносної вологості здебільшого протилежний такому ходу температури.

Для людини оптимальна вологість 60-75 % влітку та 55-70 % взимку.

4. Ступінь зволоження території

Відображує коефіцієнт зволоження (К).

К = кількість опадів / випаровуваність

Випаровуваність — це максимально можлива кількість води (не обмежена запасами вологи), що може випаруватись з поверхні за певної температури. Якщо К > 1 — зволоженість надлишкова, К = 1 — норма, К < 1 — недостатня.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Назвіть райони України, де спостерігаються:

а) найбільші показники сумарної сонячної радіації;

б) найнижчі та найвищі середньомісячні температури;

в) найбільша й найменша кількість опадів;

г) показники коефіцієнту зволоження 0,8-1,0;

д) найменші показники коефіцієнта зволоження.

✵ Практична робота № 5.

1) Підрахуйте відносну вологість повітря за температури +10 °С, якщо його вологість становить 4,5 г/м3 (показник насичення 9 г/м3). Чи є така вологість оптимальною для людини?

2) За температури -10 °С відносна вологість повітря протягом тижня коливається від 50% до 70 % . Визначте абсолютну вологість повітря (показник насичення 2,5 г/м3). За якого показника нам буде холодніше (пригадайте, що волога краще проводить тепло, ніж повітря).

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ____________________________

✵ Ознайомитися з картами погодних показників, наприклад, на сайті https://www.gismeteo.ua/map/catalog/.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити