Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

УРОК 23. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6. УСТАНОВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІМАТУ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА АНАЛІЗОМ КАРТ ТА КЛІМАТИЧНИХ ДІАГРАМ

Мета:

навчальна: формувати уявлення про регіональні відмінності клімату та причини цього; сформувати поняття «кліматичні ресурси», дати їм господарську оцінку; вчити аналізувати кліматичні карти та діаграми;

розвивальна: розвивати аналітичне мислення, уміння давати оцінку фактам, уміння та навички роботи з тематичними картами;

виховна: виховувати спостережливість, допитливість, взаємоповагу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, кліматична карта світу, кліматична карта України, кліматичні діаграми різних населених пунктів України.

Опорні і базові поняття: клімат, кліматичний пояс, тип клімату, кліматична область, кліматичні ресурси, кліматична діаграма.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ У який регіон країни ви ймовірніше вирушите влітку, а в який — взимку, щоб спостерігати найвищі температури? найбільшу кількість опадів? найсухіше повітря?

✵ Слід одягнутися тепліше за температури 0 °С, коли абсолютна вологість повітря становитиме 2 г/м3 чи 3 г/м3.

✵ На контурі України схематично зобразіть напрямок ізотерм улітку і взимку.

✵ У чому відмінність утворення опадів у горах та на рівнинах України?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ За картою кліматичних поясів визначте, в межах якого кліматичного поясу лежить більша частина території України.

✵ Назвіть показники, за якими можна відрізнити типи клімату.

✵ Що таке природні ресурси? Чи можна кліматичні особливості вважати ресурсом?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Україна перебуває на шляху корінних змін у багатьох сферах господарської діяльності, зокрема в енергетиці. Посилюється прагнення ефективніше розвивати сільське господарство. І ось тут без детального розуміння кліматичних особливостей території країни зробити це неможливо.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика клімату

На території України переважає помірно континентальний тип клімату. Континентальність зростає з північного заходу — заходу на південний схід — схід.

Виділяють 4 кліматичні області (за Б. П. Алісовим, з доп. М. І. Щербаня).

1) Атлантико-континентальна європейська помірно-волога помірно-тепла (450 мм; К => 0,6; tл +18 - +20 °С):

✵ рівнинна підобласть (450-700 мм; tл +18 - +20 °С; tc -5 - -8 °С) охоплює лісову та лісостепову зони, межею є вісь Воєйкова, під переважним впливом циклонів;

✵ підобласть Українських Карпат (700-1600 мм: tл +13 - +18 °С; tc -4 - -9 °С), характерні висотні зміни клімату;

✵ Закарпатська підобласть (600-800 мм; tл +20 - +21 °С; tc -3 - -5 °С).

2) Континентальна європейська недостатньо волога дуже тепла (500-300 мм; К = 0,6-0,3; tл +21 - +23 °С; tc -1 - -8°С) охоплює південну-південно-східну рівнинну степову частину, переважно під впливом антициклонів;

3) Область Гірського Криму (600-1300 мм; tл +1 - +15 °С; tc -4 - -5 °С) характерні висотні зміни клімату;

4) Область Південного берегу Криму (540-690 мм; tл +23° - +24 °С, tc 0 - +4 °С) — субсередземноморський тип помірно-континентального клімату з переважанням зимових опадів.

2. Кліматичні ресурси — невичерпні природні ресурси

Енергетичні

- сонячна радіація — відзначаються високою екологічною чистотою, може використовуватися для перетворення на теплову, електричну енергію, для створення освітлення біологічних систем з рослин (водоростей), які накопичують органічну масу для подальшої переробки її на метан; в Україні є умови для використання енергії Сонця повсюдно, збільшуючись на південь, переважно в теплий період (квітень — жовтень);

- вітрова енергія — ефективність установок найвища взимку і в перехідні періоди, коли зростає циклонічна діяльність і швидкість вітру; умовою роботи вітроустановок є швидкість вітру понад 3 м/с, тому можливості для їх будівництва є у степовій зоні, гірських районах та на берегах великих водойм;

сільськогосподарські (агрокліматичні) — температурний режим повітря і ґрунту із запасами вологи; характеризуються пересічними місячними сумами температури повітря та атмосферних опадів за вегетаційний період та сумами цих показників протягом дня і ночі; на рівнинній частині сума температур змінюється з 2400° (на півночі) до 3600° (на півдні);

рекреаційні — це комплекс показників, які відображують вплив погодних умов (чисте повітря, з підвищеними швидкостями вітру і значеннями вологості, своєрідний режим температури та її співвідношення з температурою води та ґрунту) на самопочуття людини, тобто ступінь сприятливості для проведення відпочинку і лікування.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ У якому напрямку зростає континентальність клімату України?

✵ Для яких видів діяльності клімат України є сприятливим, а для яких — ні?

✵ Практична робота № 6

1. За допомогою карт атласу та кліматодіаграм порівняйте кліматичні показники (температури та їх, режим, тиск, кількість опадів та їх режим, переважні вітри за сезонами) двох віддалених один від одного міст України. До яких кліматичних областей чи підобластей вони належать? Поясніть причини суттєвих розбіжностей.

2. Оберіть область України, до якої ви хотіли б здійснити подорож, та її сезон. За допомогою карт атласу та кліматодіаграм обласних центрів порівняйте її клімат з кліматом своєї області/АРК.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ____________________________________

✵ Зпрогнозувати погоду на день проведення уроку за народними прикметами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити