Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

УРОК 25. ВПЛИВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ЗДОРОВ'Я І ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

Мета:

навчальна: з'ясувати вплив погодно-кліматичних особливостей на здоров'я людей, умови та напрямки господарської діяльності; акцентувати увагу на негативних кліматичних змінах, шляхах їх зменшення та попередження; удосконалити вміння та навички аналізувати кліматичні особливості території на прикладі своєї місцевості;

розвивальна: розвивати аналітичне мислення;

виховна: виховувати відповідальну поведінку дбайливого господаря своєї країни, планети, толерантне ставлення до людей зі слабким здоров'ям.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас.

Опорні і базові поняття: клімат, джерела забруднення атмосфери.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Охарактеризуйте останні літній та осінній кліматичні сезони. Поясніть, чому відбувались ті чи інші метеорологічні явища. Чи характерними були погоди літа? Чи спостерігали цих сезонів несприятливі погодні явища? Які саме?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Як види діяльності людини залежать від певних кліматичних умов території?

✵ Назвіть види діяльності людини, які неможливо вести без щоденного урахування погодних явищ.

✵ Чому окремі люди дуже уважно спостерігають за прогнозами погоди?

✵ Як господарська діяльність людини може впливати на клімат?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У кожній більш менш розвинутій країні світу створена метеорологічна служба, а це «задоволення» не з простих і дешевих. На сучасному етапі їх основним завданням є не тільки створення прогнозів погоди, але й детальне вивчення клімату як умови й ресурсу для розвитку діяльності людини.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вплив погодно-кліматичних умов на господарську діяльність людини

Дані про певні кліматичні ознаки для господарських потреб людини збирають і систематизують. На їх основі складають фахові рекомендації, проводять прикладне кліматичне районування;

агрокліматичні — за подібністю кліматичних ресурсів для потреб сільського господарства; сільськогосподарська продуктивність найвища в центральній, північно-східній частинах, на Поділлі, в Закарпатті;

транспортні — врахування швидкості і напрямку переважних вітрів, тривалість і інтенсивність опадів й туманів, добовий і річний хід температур, турбулентних потоків повітря тощо);

рекреаційні — для визначення зон організації різних напрямків оздоровчо-лікувальних заходів;

будівельне — визначення зон з певними показниками вологості, температур, вітрів для вибору будівельних матеріалів, поверховості будівель, монтажно-покрівельних робіт тощо;

комунально-господарські — визначення температурних показників для проведення опалювальних послуг і розрахунків за ними тощо.

2. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я людини

На організм людини впливає вся сукупність кліматичних факторів. Найбільше залежать системи організму, що є головними у процесі теплообміну із середовищем: кровозабезпечення шкірних покривів, дихальна, серцево- судинна, потовидільна. Головне значення мають не регулярні коливання кліматичних показників, а їхні раптові зміни.

Розвивається наука — медична кліматологія.

Підвищення атмосферного тиску спричиняє зниження артеріального тиску, кількості лейкоцитів; зниження — проблеми дихання, слабкість, серцево-судинну недостатність; нестача сонячного світла — апатії та депресії; запиленість, замкнутість повітря — збільшення позитивно заряджених іонів, що обумовлюють головний біль, сонливість, роздратування.

3. Охорона атмосферного повітря

Господарську діяльність в Україні слід здійснювати відповідно до Закону «Про охорону атмосферного повітря».

Охорона атмосферного повітря — система заходів, пов’язаних зі збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів.

Україна є підписантом Кіотського та Паризького протоколів, що визначають дії світової спільноти в питаннях зменшення викидів парникових газів.

4. Кліматичні особливості своєї місцевості

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Назвіть види діяльності людини, для яких клімат України є дуже сприятливим, умовно сприятливим, несприятливим.

✵ Як можна запобігти або зменшити наслідки негативних погодних явищ для сільського господарства України?

✵ Наведіть приклади діяльності людини в Україні, що впливають на кліматичні зміни.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________

✵ Ознайомитися з картою прогнозу зростання середньорічних температур на Землі http://mapgroup.com.ua/articles/snimki-iz-kosmosa. Проаналізувати зміни, прогнозовані для України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити