Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

УРОК 27. ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА СИСТЕМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ НАЙБІЛЬШИХ РІЧОК, ОЗЕР, ВОДОСХОВИЩ, КАНАЛІВ, ПОЗНАЧЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК)

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про загальні гідрологічні та гідрографічні ознаки найбільших рік України; навчити давати їхню комплексну характеристику; виявляти закономірності розташування річкових систем країни;

розвивальна: удосконалювати вміння та навички роботи з тематичними і контурними картами;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до річок як головних джерел води для населення та господарства.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, контурні карти.

Опорні і базові поняття: річковий басейн, річкова система, канал.

Географічна номенклатура: річки — Дніпро, Сіверський Донець, Південний Буг, Дністер, Дунай; канали: Північнокримський, Дніпро-Донбас, Каховський.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Охарактеризуйте режим річки України (за вибором).

✵ Назвіть та покажіть на карті річки або їхні ділянки, які мають частку снігового живлення понад 80-90 %.

✵ На контурних картах проведіть приблизні межі басейнів річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Дону, Дунаю, Вісли, Криму, північного Приазов’я, північного Причорномор’я.

✵ Що відбуватиметься в долині річки, у якої поступово підвищується базис ерозії?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ За якими ознаками можна охарактеризувати річку? Складіть план характеристики 'річки.

✵ Пригадайте з минулорічного курсу географії, що ви знаєте про Дніпро і Дунай.

✵ Чому долини річок асиметричні?

✵ Назвіть основні напрямки використання річок.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Річки України — як люди, у кожної свій характер, свої звички. Познайомимося з найбільшими з них, здійснивши уявну подорож. (Демонстрування фото та відеоматеріалів)

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Основні річкові басейни

Чорного моря: Дніпра (48 % площі країни); Дністра (12 %); Південного Бугу (10 %); Дунаю (10 %); частини Криму; північного Причорномор’я.

Азовського моря: Дону — в межах України басейн Сіверського Дінця (4%); північного Приазов’я.

Балтійського моря: Вісли (1,6%).

2. Річки

Дніпро — третя за довжиною в Європі, в межах України 981 км (2201 км); витік на Валдайській височині в Росії, впадає кількома потоками в Дніпровський лиман; річний стік близько 53,5 км3; ширина долини близько 18 км, заплави — до 12 км; в басейні близько 32 тис. водотоків, з них 89 завдовжки понад 100 км; стік регульований каскадом водосховищ; величезне народногосподарське значення, судноплавна.

Дністер — 925 км (1362 км); витік на північносхідних схилах Карпат, впадає у Дністровський лиман; у верхів’ях — гірська річка, у передгір’ях долина до 13 км, заболочена, перетинаючи Подільську височину, долина каньйоноподібна, глибиною до 120 м, є пороги, у гирла ширина долини до 22 км; річний стік близько 10 км3.

Південний Буг — 806 км; витік на Подільській височині, впадає в Бузький лиман; у середній течії долина звужується, утворюючи каньйон, є пороги; річний стік — 3,5 км3.

Західний Буг — 401 км (772 км); права притока Вісли; витік на північних схилах Подільської височини, перетинає заболочене Мале Полісся та Західну частину Волинської височини; долина до 3 км, річище звивисте, на окремих ділянках до 100 м завширшки.

Дунай — друга за довжиною в Європі (2960 км), в Україні — 174 км нижньої течії та Кілійське гирло; у межах України формується 5,7 км3 стоку, частина лівобережної заплави та 8 % його дельти.

Сіверський Донець — 700 км (1053 км); найбільша права притока Дону; початок на Середньоруській височині в Росії; річище звивисте, перетинаючи Донецький кряж річка звужується.

Ріки Криму — кількість понад 1500; більшість довжиною до 10 км. Салгир — 232 км; починається на північних схилах Кримських гір; долина шириною від 300 м до 3 км, річище від 3 до 15 м, звивисте.

3. Канали — «рукотворні ріки»

У Поліссі і Передкарпатті створені з метою водовідведення надлишкових вод, на півдні — для водопостачання незабезпечених районів та зрошення. Північнокримський (400 км), Каховський (130 км), Дніпро-Донбас (260 км).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Виконання протягом уроку практичної роботи № 7.

✵ Назвіть найбільші за довжиною та басейнами річки України, канали.

✵ Визначте, на яких річках розташовані обласні центри України. Зробіть висновок про значення річок для розселення населення.

✵ За картами атласа назвіть адміністративні області, у яких створені найбільші зрошувальні системи. Зробіть висновок.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § __________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити