Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

УРОК 28. ОЗЕРА, ЇХ ТИПИ, ОСОБЛИВОСТІ ВОДНОГО РЕЖИМУ. ВОДОСХОВИЩА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ НАЙБІЛЬШИХ РІЧОК, ОЗЕР, ВОДОСХОВИЩ, КАНАЛІВ, ПОЗНАЧЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Мета:

навчальна: продовжити формувати знання учнів про поверхневі води України; поглибити знання про утворення й гідрологічні характеристики озер на прикладі українських; розглянути проблему доцільності створення водосховищ; з'ясувати закономірності розташування озер, лиманів, водосховищ територією країни;

розвивальна: удосконалювати вміння та навички роботи з тематичними і контурними картами, формувати аналітичне мислення;

виховна: виховувати відчуття відповідального господаря ресурсів своєї держави.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, контурні карти.

Опорні і базові поняття: озеро, лиман, озерна котловина, водосховище.

Географічна номенклатура: озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир; лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський; водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Опишіть кількома короткими реченнями річку України (за жеребкуванням).

✵ Взаємоперевірка виконання практичної роботи.

✵ Визначте похил річки Південний Буг.

✵ Які характеристики річок обумовлені впливом на них клімату? рельєфу? геологічної будови? Відповіді підтверджуйте конкретними прикладами з використанням карти.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що називають озером? лиманом? водосховищем?

✵ Назвіть типи озер залежно від походження озерних улоговин. Поясніть особливості утворення кожного з них.

✵ За якими ознаками можна поділити озера?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Неповторної краси надають Україні озера. Всі вони такі різні. Користь від них не тільки як від джерел води, хімічних сполук, лікувальних грязей, риби, а й насамперед як зон рекреації.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Озера

За походженням озерних улоговин:

заплавні — в долинах всіх рівнинних річок (стариці), особливо на низовинних ділянках;

дельтові — в дельті Дунаю: Ялпуг (найбільше прісноводне в Україні), Кагул, Катлабуг, Китай;

лиманні — колишні лимани на узбережжі Чорного та Азовського морів, у Криму: Сасик, Донузлав.

карстові (провальні) — на Волинському Поліссі: Шацькі озера, у Криму;

льодовикові — у Карпатських карах: Бребенескул, Несамовите;.

вулканічні — на Закарпатті: Синє, Липовецьке;

завальні — в Карпатах: Синевир.

За характером водного балансу: стічні, безстічні, з переміжним стоком.

За ступенем мінералізації: прісні, солонуваті, солоді та мінералізовані.

2. Лимани

На відміну від лиманних озер, мають постійне сполучення з морем.

На узбережжі Чорного моря — Дністровський (найбільший в У країні), Дніпровський, Бузький, Тилігульський, Хаджибейський, Куяльницький, Сасик (Кундук) та ін.

На узбережжі Азовського моря — Молочний, Утлюцький та ін.

3. Штучні водосховища

Створені з метою: накопичення запасів води для побутових і господарських потреб, для регулювання водного стоку, створення умов для виробництва електроенергії, покращення умов судноплавства, риборозведення тощо.

Найбільші водосховища (моря): Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське створені каскадом на Дніпрі, серед інших — Дністровське (Дністер), Печенізьке (Сіверський Донець), Червоно-оскільське (Оскіл), Ладижинське (Південний Буг), Симферопольське (Салгир) та ще понад 1000.

В Україні існує близько 28 тис. ставків.

4. Проблеми внаслідок створення штучних водойм

✵ Затоплені великі площі сільськогосподарських угідь;

✵ місцеві зміни клімату спричиняють ланцюжок змін у природних комплексах; руйнуються береги;

✵ змінилися особливості залягання підземних вод (підтоплення земель).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Виконання протягом уроку практичної роботи № 7.

✵ Назвіть та покажіть на карті озера й водосховища України, для характеристики яких можна застосувати префікс «най...».

✵ Складіть топ-5 озер, лиманів та водосховищ України за самостійно обраною ознакою.

✵ Перелічіть позитивні й негативні наслідки створення водосховищ на території України, наводячи конкретні приклади.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _______________________________________

✵ За даними Водного кодексу України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр) Розділ 1/Глава 1/ визначити, які водні об’єкти мають загальнодержавне, а які — місцеве значення (Стаття 5), хто в Україні є власником водних об’єктів (стаття 6).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити