Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

ВСТУП

УРОК 2. ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 8 МИНУЛОМУ. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРОДОТА, Г. БОПЛАНА, С. РУДНИЦЬКОГО. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з історією географічних досліджень території України від найдавніших часів до сучасності; висвітлити основні напрямки сучасних досліджень у рамках фізичної та суспільної географії;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, інтерес до географії, продовжити формування навичок самостійного здобуття знань, роботи з додатковими джерелами інформації;

виховна: виховувати повагу до видатних дослідників нашої країни.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична карта України, портрети дослідників.

Опорні та базові поняття: географічні дослідження, літературні і картографічні джерела минулих часів, Українське географічне товариство, Національна академія наук України.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що вам відомо з курсів історії України, літератури про територію України в минулі часи?

✵ Які з відомих вам дослідників давніх часів описували територію України?

✵ Як у минулі часи люди накопичували і передавали знання про відомі їм землі?

✵ 3 попередніх курсів географії пригадайте основні напрямки сучасних географічних досліджень Землі.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми часто говоримо, що наша країна багата своїми природними ресурсами, вигідними для життя людини природними умовами. Сьогодні ми починаємо згадувати тих, хто відкрив їх для нас й продовжує відкривати.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічні відомості про територію України в минулому

✵ Геродот (484 р. — 425 р. до н. е.) описував землі Скіфії (північне Причорномор’я і Придніпров’я) в однойменній праці.

✵ Описи Південної України залишили Страбон, Гіппократ, Птолемей, Пліній Сарший та інші.

✵ Цікаві дані містяться в літописах, літописних кодексах, княжих грамотах, хроніках, гетьманських універсалах, листах, реєстрах, актах, ревізіях, літературних творах, казках, піснях.

Найціннішим твором того часу є Літопис Руський («Повість временних літ», Київський і Галицько-Волинський літописи), саме тут міститься перший відомий нам спомин назви «Україна».

Збереглися описи наших земель в працях арабських і західноєвропейських авторів.

✵ Гійом Левассер де Боплан (1600-1673 рр.) дав значний опис багатьох українських земель, склав їх перші детальні карти.

✵ 1721 р. — відкриття родовищ кам’яного вугілля в Донбасі.

✵ «Учені подорожі» В. Ф. Зуєва (дослідження Подніпров’я, відкриття тут залізорудних відкладів, експедиція до Криму), П. С. Палласа (перше детальне вивчення Криму).

2. Географічні дослідження ХІХ-ХХ ст.

Дослідження стають детально спрямованими на вивчення окремих природних компонентів та умов території країни, активізується вивчення людини як суспільної складової країни.

✵ П. П. Чубинський (1839-1884 рр.) — дослідник-народознавець, один з організаторів Українського географічного товариства.

✵ В. В. Докучаев (1846-1903 рр.) — комплексно досліджував природу Полтавщини, причорноморських степів; засновник ґрунтознавства.

✵ П. А. Тутковський (1858-1930 рр.) — проводив значні геологічні і гідрогеологічні дослідження, висунув гіпотезу походження лісів.

✵ А. Реман (1840-1917 рр.) — проводив геоботанічні дослідження Карпат, Поділля, заснував першу в Україні (Львівський університет) географічну кафедру.

✵ В. І. Вернадський (1863-1945 рр.) — перший президент Академії наук України, видатний геохімік, творець теорії про біосферу, керівник комісії з вивчення природних багатств України.

✵ С. Л. Рудницький (1877-1937 рр.) — польовий дослідник і географ-теоретик широкого профілю, засновник і перший керівник Українського науково-дослідного інституту географії та картографії.

✵ Г. М. Висоцький (1865-1940 рр.) — географ-енциклопедист, дослідник взаємозв’язків різних природних компонентів, засновник ландшафтознавства.

✵ П. С. Погребняк (1900-1976 рр.) — географ-енциклопедист, організатор еколого-географічних стаціонарів у різних природних зонах країни.

✵ Б. І. Срезневський (1857-1934 рр.) — один із засновників метеорологічної служби країни, розробив кліматологічне районування України.

✵ В. Г. Бондарчук (1905-1993 рр.) — дослідник геологічної будови і корисних копалин України.

✵ В. М. Кубійович (1900-1985 рр.) — автор багатьох наукових робіт, присвячених Україні, виданих за кордоном, тому позбавлених радянських доктрин.

3. Сучасні географічні дослідження

Сучасні географічні дослідження України відбуваються планово і цілеспрямовано завдяки діяльності науково-дослідних інститутів НАНУ (Інститут географії, Інститут геологічних наук, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут та ін. фахові інститути), географічним кафедрам ВНЗ, Українському географічному товариству.

Сучасні дослідження спрямовані на пошуки нових родовищ корисних копалин, вивчення і прогнозування розвитку природних комплексів, моніторинг навколишнього середовища, охорону природи України, демографічні, трудові процеси та прогнози, аналіз й прогнозування релігійних, національних, електоральних та ін. особливостей суспільства тощо.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Що було відомо про територію України в античні часи?

✵ Розкажіть про перші карти України.

✵ Чим сучасні географічні дослідження відрізняються від досліджень попередніх часів?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ____________________________

✵ Ознайомитися з основними науковими підрозділами та напрямами їх досліджень Інституту географії НАН України (http://igu.org.ua/).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити