Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

УРОК 29. БОЛОТА, ЇХНІ ТИПИ І ПОШИРЕННЯ, ПРИЧИНИ ЗАБОЛОЧЕННЯ. ПІДЗЕМНІ ВОДИ. ОСНОВНІ АРТЕЗІАНСЬКІ БАСЕЙНИ. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ. ВОДИ СУХОДОЛУ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ НАЙБІЛЬШИХ РІЧОК, ОЗЕР, ВОДОСХОВИЩ, КАНАЛІВ, ПОЗНАЧЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНИ (ЗАКІНЧЕННЯ). ДОСЛІДЖЕННЯ. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЗНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Мета:

навчальна: поглибити знання про особливості утворення та розміщення підземних вод і боліт на прикладі України; сформувати уявлення про стан і значимість водних ресурсів країни; сформувати уявлення про значимість збереження всіх видів вод; формувати вміння аналізувати дані про внутрішні води України;

розвивальна: формувати аналітичне мислення;

виховна: виховувати відчуття відповідального господаря ресурсів своєї держави.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна карти України.

Опорні та базові поняття: підземні води, ґрунтові води, артезіанські води, мінеральні води, термальні води, артезіанський басейн, болото, верхове болото, низове болото, водний баланс, місцевий стік, транзитний стік, водозабезпеченість.

Географічна номенклатура: Полісся, артезіанські басейни: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Які місцеві кліматичні зміни зафіксовано в районі великого водосховища?

✵ Взаємоперевірка практичної роботи № 7.

✵ Чи існує закономірність у розміщенні територією України різних озер: а) за походженням озерної улоговини; б) за ступенем мінералізації? Відповідь обґрунтуйте, наведіть приклади, покажіть на карті.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що називають підземними водами? Як вони виходять на поверхню?

✵ Що називають болотом? За якою ознакою вони поділяються на низові та верхові?

✵ Чи є у вашому населеному пункті проблеми з питною водою? Чим вони обумовлені?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У 70-ті роки XX ст. у Поліссі почались активні роботи з осушування боліт. Великі території ставали придатними для сільського господарства, розробляли торфовища. Минули десятки років, і всі зрозуміли, що знищення боліт спричинило цілу низку негативних змін у природних комплексах, знищення малих річок і струмків, що є основою життєдіяльності великих водних артерій країни — головного джерела прісних вод країни. Навіть підземні води, начебто захищені багатьма шарами порід, інколи наповнюють наші колодязі непридатною для споживання водою. Чого не врахували люди?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підземні води

Вивчає наука гідрогеологія. Загальні запаси цих вод оцінюють у 22 км3.

Комплекси напірних вод, пов’язаних з тектонічними западинами, прогинами, утворюють артезіанські басейни: Дніпровсько-Донецький — у межах ДДЗ, 49 % запасів підземних вод; Волино-Подільський — у межах Волино-Подільської плити, Львівської западини; Причорноморський — відповідає Причорноморській западині.

Серед мінеральних велике значення мають лікувально-мінеральні води. На основі їх родовищ працюють курорти Передкарпаття, Вінницької області, Криму, району ДДЗ. Термальні води Криму та Карпат є перспективними як джерело тепла та енергії.

Робота підземних вод: карстові процеси, зсувоутворення, хімічне вивітрювання, суфозійні процеси.

2. Болота

Низові (переважають в Україні) — в Поліссі; верхові (на північному заході Полісся, в лісостепу, Українських Карпатах); перехідні (на північному заході Полісся, в лісостепу, Українських Карпатах).

Займають територію близько 9,5 тис. км2, з них в Поліссі — понад 6 тис. км2. 10 % боліт охороняють.

3. Водний баланс і водні ресурси

Водний баланс — кількісне співвідношення прибутку, витрат та накопичення води за певний час для певної території чи водного об’єкта.

Прибуток відбувається завдяки атмосферним опадам, надходженню поверхневих та підземних вод, витрат — випаровуванню, поверхневому та підземному стоку.

Місцевий стік формується в межах країни, транзитний — приходить із суміжних територій.

Сумарні водні ресурси становлять з 48-59 км3 місцевого поверхневого стоку, близько 28 км3 транзитного стоку (без Дунайських вод) та близько 7 км3 підземних вод. Кількість водних ресурсів змінюється залежно від водності року і коливається від 94 км3 (у рік середньої водності) до 54 км3 (у рік дуже низької водності).

Запаси прісних вод в Україні становлять близько 1 тис. м3 на людину (за норми понад 1,5 тис. м3/люд.) → Україна є водонезабезпеченою.

4. Проблеми раціонального використання і збереження водних багатств

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Виконання практичної роботи № 7 (завершення).

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати §________________________________________

✵ Закінчити оформлення практичної роботи № 7.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити