Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 4. ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ

УРОК 31. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ҐРУНТИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ. ЗМІНИ ҐРУНТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ЗАХОДИ З РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ

Мета:

навчальна: закріпити знання про особливості ґрунтоутворення та основні типи ґрунтів країни на основі їх порівняння; сформувати уявлення про використання земельних ресурсів республіки, дати їм господарську оцінку;

розвивальна: розвивати вміння та навички аналітичної роботи, спостережливість;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до ґрунтів, як до унікального економічного потенціалу країни.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карти: фізична, кліматична, ґрунтів, природних зон України; схеми ґрунтових профілів.

Опорні та базові поняття: тип ґрунту, земельний фонд, ґрунтові ресурси, сільськогосподарські угіддя, меліорація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 8

Повідомлення теми й мети роботи

✵ Назвіть найважливіші чинники ґрунтоутворення.

1. Вступні й тренувальні вправи

✵ Назвіть основні типи ґрунтів України.

✵ Оберіть один тип ґрунтів; укажіть територію його розповсюдження; зіставляючи дані карт атласу, назвіть фактори, що зумовили утворення даного типу ґрунтів саме на цій території. Ознайомтеся зі схемою ґрунтового профілю ґрунту.

2. Самостійне виконання завдань

✵ Порівняйте два типи ґрунтів: місце розташування, умови утворення, колір, вміст гумусу та товщу гумусового горизонту, бонітет.

✵ Розташуйте основні типи ґрунтів України в порядку зменшення: а) родючості; б) площі, які вони займають.

✵ Укажіть території, наділені найкращими та найгіршими ґрунтовими умовами для розвитку сільського господарства.

✵ Використовуючи карту сільського господарства України, назвіть 1-2 типи сільськогосподарських культур, які вирощують на основних типах ґрунтів в Україні.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Наведіть якомога більше прикладів використання поверхні території.

✵ Від чого залежить напрямок використання тих чи інших земель?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Велика площа території України, її родючі ґрунти робить земельний фонд країни важливою передумовою економічного розвитку республіки.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Земельні ресурси

Земельні ресурси — землі, що використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства. Земельний фонд України становить 60,4 млн га. Найбільшу цінність мають землі, вкриті ґрунтами (ґрунтові ресурси), які, на відміну від гірських порід, можуть бути використані для будь-якої діяльності.

За функціональним призначенням: сільськогосподарські землі — близько 70 %, орних — 57 %; ліси та лісовкриті площі — близько 17%; забудовані землі — близько 4 %; землі під поверхневими водами — близько 4 %; інші — понад 5 %.

Найвища сільськогосподарська освоєність земельних ресурсів характерна для Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей (понад 80 %).

2. Охорона та раціональне використання ґрунтових ресурсів

Меліорація — система заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів та боротьбу з несприятливими процесами (водна та вітрова ерозія, яроутворення, засолення тощо).

Основними проблемами ґрунтових ресурсів є:

✵ деградація ґрунтового покриву (зменшення вмісту гумусу в ріллі, зріст концентрації пестицидів, накопичення нітратів, фтору, хлору, миш’яку, свинцю, стронцію та ін. внаслідок використання мінеральних добрив);

✵ підтоплення, збільшення площі еродованих земель;

✵ створення непридатних земель (терикони, відвали, кар’єри) тощо.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Назвіть основні напрямки використання ґрунтових ресурсів у державі.

✵ Які заходи сприяють, а які, навпаки, шкодять ґрунтовому покриву в Україні?

✵ Назвіть відмінності в розвитку одного й того самого типу ґрунту в природних умовах і під час вирощування на ньому культурних рослин.

✵ Запропонуйте шляхи поліпшення ґрунтового покриву, наприклад, у межах своєї дачної чи присадибної ділянки.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § __________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити