Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 5. РОСЛИННІСТЬ

УРОК 32. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНІ. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. ЧЕРВОНА ТА ЗЕЛЕНА КНИГИ УКРАЇНИ. РОСЛИННІ РЕСУРСИ, ЇХ ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ, РОСЛИННІСТЬ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

Мета:

навчальна: сформувати в учнів уявлення про різноманітність рослинного покриву України, закономірності його поширення, стан рослинних ресурсів; охарактеризувати вплив господарської діяльності на рослинний покрив; навчити аналізувати карту рослинності; визначити особливості рослинності свого краю; ознайомити з видами, занесеними до Червоної і Зеленої книг України;

розвивальна: розвивати навички працювати з картою, уміння аналізувати, систематизувати дані;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до рослинності, відповідальність за збереження природного різноманіття Землі.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта України, карти рослинності України й світу, гербарії, Червона книга України, малюнки типових і видів рослинності на межі зникнення, ендеміків своєї області.

Опорні та базові поняття: вид рослини, рослинне угруповання, тип рослинності, ліс, луки, степ, болото, рослинні ресурси, ендеміки, Червона книга, Зелена книга.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Назвіть основні закономірності поширення рослин територією Землі та причини цього.

✵ Що називають «ендеміком»?

✵ Як використовує людина рослинність у своїй життєдіяльності? Наведіть приклади.

✵ Для чого створено Червону книгу світу?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найбільш наочним проявом географічного положення, кліматичних умов, ґрунтів, рельєфу місцевості є рослинність, що сформувалася на ній. Спробуйте охарактеризувати українську місцевість, наприклад, знаючи, що тут росте верба, осока, очерет. Які господарські можливості такої місцевості?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Різноманітність рослинності

В Україні нараховують понад 25 тис. видів вищих рослин. Близько 80 видів дерев, 280 чагарників, понад 950 однорічних трав’янистих рослин, з вищих — 600 є ендемічними, майже стільки ж рідкісних і зникаючих видів. Залежно від сукупності видів рослин на певній території виділяють типи рослинності.

2. Закономірності поширення рослинності

Рослинність змінюється за законами широтної зональності на рівнинах та висотної поясності в горах.

Відповідно до посилення континентальності клімату межі зональних типів рослинності змінюються з південного заходу на північний схід. Різна експозиція схилів гір обумовлює різну висоту на них аналогічних поясів рослинності. Існують азональні рослинні угруповання.

3. Типи рослинності

Ліси. Займають площу близько 10 млн га. Серед рівнинних лісів утворюються угруповання соснових, сосново-дубових, дубових, дубовограбових, вільхових лісів. У південних районах додаються акації, різни чагарники. У байрачних (у ярах, балках) лісах дуби сусідять з кленами, берестом, ясенем. У Карпатах ліси становлять ялина, бук, ялиця, граб. У Кримських горах поширені південні види дуба (пухнастий, скельний), граба, сосни.

Болота. На низових болотах ростуть вільха, очерет, осока, рогіз, мохи, ягідні рослини. Рослинний світ верхових боліт бідніший, є сосна, журавлина, росянка, мохи. Розповсюджені в Поліссі, в долинах річок, у Карпатах.

Луки. Займають близько 7 млн га переважно на заході Поліської низовини, в Карпатах, на заплавах річок. Переважають багаторічні трави за умов відносно вологого клімату. У лучних угрупуваннях переважають злаки (вівсяниця, тонконіг, тимофіївка, пирій, осока), бобові (конюшина, в’язіль, люцерна).

Степи. Переважають багаторічні трави, що пристосувались до посушливого помірного клімату. Найпоширеніші злаки. Від переважання видів рослин формуються степи ковилові (справжні), лучні, пустельні.

4. Рослинні ресурси

Рослинні ресурси — частина біологічних ресурсів певної території. Вони є технічною, харчовою, кормовою, лікарською та ін. сировиною, виконують водоохоронні, захисні, клімато і водорегулювальні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі функції.

5. Охорона рослинності

Природна рослинність збереглась на 30% території Україні. Рідкісні та зникаючі види рослин України занесені до Червоної книги. До Зеленої книги занесені рідкі, ендемічні, реліктові природні рослинні угрупування.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Використовуючи карту рослинності, назвіть основні типи рослинного покриву, який вам трапиться в подорожі з одного краю України до іншого.

✵ Оберіть ознаку (за вашим вибором) та поділіть на групи наведені види рослин: дуб, ковила, тис ягідний, конвалія, типчак, сосна, смерека, ромашка лікарська.

✵ Назвіть по п’ять видів рослин, розповсюджених в Україні: а) чагарникових; б) деревних; в) трав’яних; г) занесений до Червоної книги України; д) лікарських.

✵ Використовуючи дані сайту міністерства екології та природних ресурсів http://books.menr.gov.ua/Default.aspx?tabid=Main, ознайомся з даними Червоної та Зеленої книг України.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити